search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

Statenontmoeting over de veranderende samenleving

De samenleving verandert. Onder andere als gevolg van ontzuiling en individualisering komen groepen mensen op afstand te staan van de overheid en de politiek. Een groeiende groep mensen weet de overheid niet meer te bereiken en vice versa.Daarnaast verandert de wijze waarop sommige mensen tegen de overheid en politiek aan kijken en betrokken willen zijn; niet alleen door middel van verkiezingen, maar óók direct bij onderwerpen die men belangrijk vindt. 

Onderzoek, onder andere van Motivaction en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), laat zien dat door bovenstaande ontwikkelingen een tweedeling dreigt te ontstaan tussen een groeiende groep mensen die op afstand staat van de overheid en anderzijds een groep die actief betrokken is en wordt. Het gevolg: de democratische legitimiteit komt onder druk te staan.

Deze ontwikkelingen hebben gevolgen voor de rol van de volksvertegenwoordiging. Kennis van de ontwikkelingen in de samenleving, de groepen mensen in die samenleving en de wijze waarop mensen betrokken kunnen en willen worden, is daarom van belang. In deze Statenontmoeting wordt een gevarieerd programma aangeboden met vier sprekers die ieder vanuit hun eigen professie bezig zijn met veranderingen in de samenleving, participatie en de rol van de volksvertegenwoordiging hierbij. 

Michiel Herweijer

Michiel Herweijer is directeur van de Noordelijke Rekenkamer en bijzonder hoogleraar bestuurskunde aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Evaluatieonderzoek naar het functioneren van het binnenlands bestuur heeft zijn bijzondere aandacht. Hij studeerde politicologie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen.

Paul Dekker

Paul Dekker is hoofd van de onderzoeksgroep 'participatie en bestuur' van het SCP. Daarnaast is hij hoogleraar Civil society aan de Universiteit van Tilburg. Hij studeerde politicologie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen en de Freie Universität Berlin.

Ferenc van Damme

Ferenc van Damme is beleidsontwikkelaar 'Participatie & Communicatie' bij de provincie Overijssel. De provincie Overijssel is al 7 jaar bezig op andere manieren de 'kracht uit de samenleving' aan te boren en het tweerichtingsverkeer met verschillende 'soorten' inwoners te stimuleren.

David Bergtop

David Bergtop studeerde Bestuurskunde aan de Thorbecke Academie in Leeuwarden. Naast zijn studie werkte hij ruim drie jaar als deeltijdstudent voor de Drentse Statengriffie. Zijn afstudeerscriptie betrof een onderzoek naar het versterken van de democratische legitimiteit van Provinciale Staten Drenthe.

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen