search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

SP: "Zonneparken in Drenthe"

De SP-fractie heeft op 24 april vragen gesteld over zonneparken in Drenthe.

"Er zijn veel bouwplannen voor grootschalige zonneparken. Uit een door onze fractie opgevraagd overzicht blijkt dat er in Drenthe 47 plannen voor zonneparken bekend zijn. In totaal ongeveer 684 hectare met een totaal vermogen van 594 MW. Van die 47 plannen heeft het merendeel een vergunning gekregen. Van 8 plannen zijn de vergunningen nog niet afgegeven. De Tweede Kamer wil dat er een zonneladder wordt opgesteld voor de inpassing van zonne-energie, die als nationaal afwegingskader kan worden benut bij het opstellen van regionale energiestrategieën, zodat primair onbenutte daken en terreinen worden benut en landbouw en natuur zo veel mogelijk worden ontzien.

De Staten hebben via een amendement de voorwaarde in de Drentse omgevingsvisie laten opnemen dat er een participatieplan wordt opgesteld bij plannen voor hernieuwbare energie. Daarnaast willen de Staten dat aanvragen voor wind- en zonne-energie zorgvuldig ruimtelijk worden afgewogen op de kernkwaliteiten, robuuste systemen en het provinciaal belang.

De SP fractie wil ook graag dat in Drenthe primair onbenutte daken en terreinen worden benut voor de opwekking van zonne-energie en daardoor landbouw- en natuurgronden worden ontzien. Ook willen we dat inwoners meeprofiteren van duurzame energieplannen. We hebben, gezien het grote aantal reeds afgegeven vergunningen, zorgen of dat in Drenthe wel goed komt.

Vandaar de volgende vragen:

  • Op welke wijze kan de nationale zonneladder in Drenthe nog effect hebben op de reeds afgegeven vergunningen voor zonneparken?
  •  Welke mogelijkheden zijn er voor de provincie om de plannen waar een vergunning voor is afgegeven weer in te (laten) trekken?
  • Hebben alle 47 nu bekende zonnepark-plannen een participatieplan?
  • Zo ja, kunt u per plan aangeven op welke wijze de inwoners kunnen participeren?
  • Zo nee, kunt u per plan aangeven waarom er geen participatieplan is opgesteld?
  • Zijn er door u, na de zorgvuldige ruimtelijke toetsing, plannen voor zonneparken afgewezen?
  • Zo ja, kunt u uitleggen welke kernkwaliteit, robuust systeem of provinciaal belang gaf daarbij de doorslag?

Namens de SP-fractie

Wim Moinat"

 

Gerelateerd nieuws

Vraag 25 april 2019

SP: "Zonneparken in Drenthe"

De SP-fractie heeft op 24 april vragen gesteld over zonneparken in Drenthe. Lees verder in: SP: "Zonneparken in Drenthe" MEER

Betrokken statenleden

W.l.h. Moinat1
W.L.H. Moinat Statenlid MEER INFO

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen