SP: "Personeelstekorten OV Bedrijven"

Gepubliceerd op: 05 juni 2024 11:06

Op 4 juni heeft de fractie van de SP vragen gesteld over personeelstekorten bij OV bedrijven.

"We hebben geconstateerd dat in vrijwel alle provincies problemen spelen door personeelstekorten (voornamelijk aan buschauffeurs). Dit leidt niet alleen tot grote uitval van ritten voor de reizigers, maar ook tot ernstige druk op de chauffeurs die in dienst zijn. Gebroken diensten, geen vakantie kunnen krijgen, te korte (plas)pauzes, hoge ziekteverzuimpercentages, etc. Deze problemen bestaan helaas al een tijdje en de meeste OV-bedrijven zijn dan ook al fanatiek nieuwe chauffeurs aan het werven. Dat laatste is op zich goed nieuws, maar we horen ook dat beginnende chauffeurs vaak tegen uitzendconstructies in dienst worden genomen en dat vervoersbedrijven maar moeilijk vaste contracten verstrekken. In combinatie met de hoge werkdruk zorgt dit voor een hoge uitstroom uit de sector en slechte kwaliteit van de dienstverlening.

  • Kunt u een overzicht geven van de huidige personeelstekorten bij OV-bedrijven die actief zijn in Drenthe?
  • Wat onderneemt ons college om de tekorten aan gekwalificeerde buschauffeurs terug te dringen?
  • Kunt u een overzicht geven van de actuele ziekteverzuimpercentages onder buschauffeurs in Drenthe?
  • Wat zijn de voornaamste oorzaken van het ziekteverzuim onder chauffeurs?
  • Wat ondernemen de OV-bedrijven die actief zijn in Drenthe om de werkdruk onder buschauffeurs terug te dringen?
  • Wat zijn voor buschauffeurs de belangrijkste oorzaken van de ervaren werkdruk?
  • Wat kunt u als provinciebestuur doen om de werkdruk te verlagen?
  • Hoeveel procent van de buschauffeurs in Drenthe beschikt over een vast contract?
  • Hoeveel procent van de buschauffeurs in het regionale OV in Drenthe wordt na een dienstverband van een jaar in vaste dienst genomen?
  • Hoeveel procent van de buschauffeurs in het regionale OV in Drenthe is in dienst van een uitzendbureau?

Namens de fractie van de SP,
Wim Moinat"