Volt: "Water"

Gepubliceerd op: 04 oktober 2023 11:10

De fractie van Volt heeft op 12 september vragen gesteld over water.

"Naar aanleiding van het artikel 'Alles met water begint in Drenthe', gepubliceerd in het dagblad van het noorden op zaterdag 9 september, hebben wij als fractie een aantal vragen.

  • Is Gedeputeerde Staten bekend met het artikel zoals dat in het Dagblad van het Noorden heeft gestaan op zaterdag 9 september 2023, getiteld 'Alles met water begint in Drenthe'? In dit artikel wordt ingegaan op de impact van klimaatverandering op onze omgang met water. In het artikel wordt gesteld dat het huidige watersysteem niet is opgewassen tegen de grilligheid wat betreft water: periodes van hevige regenval worden afgewisseld door periodes van droogte. Acht partijen zoals Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten benadrukken in dit artikel de urgentie: zij vragen om een duidelijke toekomstbestendige koers en geven daarbij aan dat er scherpe keuzes moeten worden gemaakt.
  • Wordt dit gevoel van urgentie gedeeld door Gedeputeerde Staten?
  • Herkent en erkent Gedeputeerde Staten dat zij (GS Drenthe) aan zet is om de eerste stap te zetten?
  • En zo ja, wat zijn in de ogen van Gedeputeerde Staten de volgende stappen en hoe wordt dat in de tijd gezet?

Namens de fractie van Volt
Marloes Kramer-Hammenga"