Volt: "PFAS in Drenthe"

Gepubliceerd op: 22 september 2023 15:09

Op 22 september heeft de fractie van Volt vragen gesteld over PFAS in Drenthe.

"Naar aanleiding van de website van Le Monde "Forever pollution': Explore the map of Europe's PFAS contamination'', waarin ook 44 metingen in Drenthe zijn opgenomen, hebben wij als fractie een aantal vragen.

  • Heeft Gedeputeerde Staten inzicht in hoeverre PFAS vervuiling een probleem vormt binnen de provincie Drenthe?
  • Wordt er in Drenthe gemeten of er PFAS vervuiling in het drinkwater aanwezig is, zo ja, wat zijn deze waarden?
  • Wordt er in Drenthe gemeten of er sprake is van PFAS accumulatie in het afvalwater? Wordt dit gemeten bij rioolwaterzuiveringen? Zo ja, wat zijn de waarden?
  • Is er zicht op wie de grootste vervuilers zijn op het vlak van PFAS in Drenthe? Zo ja, wie zijn dit?

Namens de fractie van Volt,
Marloes Kramer-Hammenga"