search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

Rondvraag GroenLinks: "Niet behalen doel windmolens"

De fractie van GroenLinks heeft op woensdag 13 maart aan het college van Gedeputeerde Staten vragen gesteld naar aanleiding van het artikel in de Volkskrant "Provincies halen doel voor windmolens niet".

"Op maandag 11 maart kopt de Volkskrant: "Provincies halen doel voor windmolens niet".

Daarin lezen wij: "Noord-Brabant en Zuid-Holland gaan hun doelstelling in 2020 sowieso niet halen; Utrecht, Limburg, Drenthe en Friesland waarschijnlijk niet."

Vragen: Is dit ook uw inschatting, welke projecten lopen waarschijnlijk vertraging op en welke maatregelen treft u om de doelstelling alsnog te halen?

Bovendien wordt vermeld: "Om schot in de zaak te krijgen, maakte minister Wiebes vorige zomer een aanvullende afspraak met de provincies: het vermogen aan windenergie dat ze niet realiseren in 2020, moeten ze binnen drie jaar alsnog dubbel opwekken. 'Dit is een harde bestuurlijke afspraak', benadrukt een zegsman van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. 'De verdubbeling mag ook met andere vormen van hernieuwbare energie worden gerealiseerd, zoals zonne-energie'."

Vragen: Klopt het dat deze harde bestuurlijke afspraak bestaat, heeft Drenthe daarmee ingestemd en wanneer heeft u ons hier eerder over geïnformeerd?

Bekijk het antwoord van gedeputeerde Stelpstra op deze vragen.

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen