search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

PVV: "Incident 28 oktober 2021 en veiligheid OV-medewerkers

De fractie van de PVV heeft op 11 november vragen gesteld over een incident op 28 oktober 2021 m.b.t. de veiligheid van OV-medewerkers.

"Op donderdagavond 28 oktober heeft zich een veiligheidsincident voorgedaan op Station Emmen, bij het instappen van een groep asielzoeker/vluchtelingen in de speciale pendelbus van Qbus voor de rit richting het asielzoekerscentrum in Ter Apel, waarbij een BOA en een chauffeur tegen de vlakte werden gewerkt. Dit stuitende incident heeft voor behoorlijk negatieve reacties gezorgd die ons ook bereikt hebben. De burgemeester van Emmen, Erik van Oosterhout, heeft zich op RTV-Drenthe in de laatste Cassata afgelopen zaterdag dan ook terecht over een soortgelijk later opgetreden incident in Emmen uiterst verontwaardigd geuit. Maar zijn oplossing, de verplichting voor de boosdoeners om met aparte bussen vervoerd te worden tussen Zwolle, Emmen en Ter Apel lijkt ons een schijnoplossing. Het probleem wordt zo alleen verplaatst, want daar zullen ook chauffeurs en BOA's bij betrokken zijn, die vooralsnog weer zónder verweermiddelen zullen staan. Bovendien houd niemand de betrokken overwegend veilige-landers tegen om alsnog in het reguliere OV te stappen als dit aparte vervoer, mogelijk met degelijke gevangenisbussen, ze niet bevalt.

  • Is GS dit met de PVV eens?

De discrepantie tussen wat de chauffeur en zijn collega´s middels FNV Steekvervoer rapporteren en de onderkoelde weergave van hetzelfde incident door de politie als ´duw en trek incident´ is op zich al zéér opmerkelijk en wij vinden dat de mensen in Drenthe er récht op hebben te weten hoe het nou eigenlijk zit!

  • Kan GS uitleggen wat er nu eigenlijk precies is gebeurt? Zijn er opnamen van veiligheids-camera´s van dit incident? Respectievelijk opnamen door omstanders of van de kennelijk daarbij aanwezige Politie of BOA´s?

Er was een BOA bij bovengenoemd incident aanwezig volgens de berichten van het OV-Bureau, die ook tegen de vlakte gegaan is. Dat politie erbij aanwezig was is ondergetekende vorige week telefonisch bevestigd door de politie van bureau Emmen.

  • Wat heeft de bij het incident aanwezige politie op het station Emmen tijdens het incident gedaan? In ieder geval was er politie aanwezig bij of vlak na het incident, want onder politie begeleiding is de bus uiteindelijk naar Ter Apel gereden tenslotte. Is er geen proces-verbaal opgenomen door de politie van dit incident? Zo nee waarom niet? De politie mag dat toch zelfstandig doen? Was het risico van mogelijke vermindering van draagvlak voor asielopvang de reden voor de aanwezige politie om dit na te laten? Als het alleen maar ´een duw-en-trek-incident´ was conform de politie-visie over dit incident waarom was er dan eigenlijk verdere politiebegeleiding naar Ter Apel nodig? Inmiddels zal aangifte gedaan zijn door QBus. Wat gaat daar mee gedaan worden, ook gezien de toenemende publieke onrust die duidelijk waarneembaar is? Tenminste wij nemen deze publieke onrust waar, neemt GS deze ook waar?

Ook op de Arriva-spoorlijn Emmen-Zwolle blijft het misgaan, nu weer een recent bericht in de media dat 3 BOA´s van Arriva op die lijn vanwege de vele incidenten ziek thuis zijn.
Ondergetekende heeft namens de fractie van de PVV reeds twee maal gevraagd aan GS om de BOA´s en chauffeurs op de lijnen Emmen-Ter Apel en de Arriva-spoorlijn Emmen-Zwolle uit te rusten met verdedigingsmiddelen als b.v. Pepperspray en/of een stroomstootwapen als een Shockstick of Taser plus handboeien en ze daarvoor te certificeren. Voor ons is de maat nu wel vol.

  • Wat moet er eigenlijk eerst gebeuren voordat de stap gezet wordt om deze voor het OV essentiële medewerkers uit te rusten met goede verdedigingsmiddelen? Moeten er soms eerst zware gewonden of nog erger een dode vallen?Wanneer kunnen de betrokken OV-medewerkers beschikken over adequate verweermiddelen zoals door ons concreet benoemd en mogelijk zijn? Gaat GS zich nu hiertoe inzetten? Zo nee waarom niet?

Namens de fractie van de PVV Drenthe,
Bert Vorenkamp"

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen