PVV: "Armoede in Drenthe"

Gepubliceerd op: 12 oktober 2023 16:10

De fractie van PVV heeft op 12 oktober vragen gesteld over armoede in Drenthe.

"De sociale agenda van de provincie is onder meer bedoeld om de armoede terug te dringen, maar dan is het goed dat er duidelijkheid bestaat over wat we in Drenthe onder armoede verstaan en hoe we vaststellen of die verandert.
De vragen, die de PVV hieronder stelt gelden per gemeente. Het is eerst van belang om vast te stellen in hoeverre de gemeenten dezelfde definitie hanteren voor de armoedegrens. Zodoende de volgende vragen waarvan we de gegevens graag over de laatste 4 jaar en 2023 willen vernemen. Dit om te kunnen vaststellen of de armoede toeneemt of afneemt en in welke Drentse gemeenten.

  • Welke definitie wordt in Drenthe door de gemeenten gehanteerd voor de armoede grens?
  • Hoeveel mensen leven in Drenthe, per gemeente, onder die armoede grens?
  • Als indicatie voor de armoede, hoeveel voedselbanken zijn er in Drenthe per gemeente en hoeveel mensen zijn daar ingeschreven?
  • Als indicatie voor de armoede, hoeveel mensen moeten gebruik maken van de bijzondere bijstand per gemeente?
  • Hoeveel personen maken per gemeente gebruik van de schuldsanering? Graag de aantallen per gemeente van de laatste 4 jaar en 2023.
  • Hoeveel daklozen zijn er geregistreerd per gemeente? Graag de aantallen van de laatste 4 jaar en 2023.
  • Hoeveel personen maken gebruik van de opvangcentra voor daklozen per gemeente (opvang van het Leger des Heils en mogelijk andere instellingen)? Graag de aantallen van de laatste 4 jaar en 2023.
  • Bestaan er andere, betere, indicatoren voor armoede, die door de Gemeenten worden gehanteerd? Zo Ja, dan vernemen we die graag en hopelijk met de bijbehorende relevante cijfers.

Al vast onze dank voor de beantwoording van deze vragen. Antwoorden die hopelijk zullen bijdragen aan een goed onderbouwd debat over de armoede in Drenthe als onderdeel van onze gezamenlijke sociale agenda.

Namens de fractie van PVV Drenthe,
Nico Uppelschoten"