PvdA en ChristenUnie: compensatie OV-abonnementhouders

Gepubliceerd op: 13 februari 2023 13:02

Op 13 februari zijn er vragen van de PvdA en en de ChristenUnie binnengekomen over compensatie OV-abonnementhouders.

'Deze week en ook in januari zijn veel ritten in het openbaar vervoer uitgevallen vanwege stakingen in het regionale bus- en treinvervoer. Onze fracties constateren dat een deel van de reizigers wel betaalt voor niet gereden ritten. OV-abonnementhouders zijn trouwe gebruikers van het openbaar vervoer en betalen hiervoor tientallen euro's per maand. Hoewel zij daarvoor wel betaald hebben, kunnen zij door de stakingen niet de bus of trein pakken waarop ze hebben gerekend.
Wij zijn van mening dat het rechtvaardig is om alle abonnementhouders automatisch te compenseren, ook als ze die restitutie zelf niet aanvragen. Daarnaast zorgt compensatie ervoor dat het ook in tijden van stakingen aantrekkelijk blijft om een OV-abonnement aan te schaffen.
Vandaar dat onze fracties de volgende vragen hebben aan het college van Gedeputeerde Staten:

  • Bent u met ons van mening dat het onwenselijk is dat trouwe reizigers met een abonnement betalen voor ritten die niet gereden worden? Zo nee, waarom niet?
  • Bent u met ons van mening dat het fatsoenlijk is om reizigers met een abonnement te compenseren voor uitgevallen ritten?
  • Bent u bereid om met de vervoerder c.q. concessiehouder in gesprek te gaan over een dergelijke compensatie aan abonnementhouders?

namens de fracties van PvdA en ChristenUnie,
Rudolf Bosch en Roy Pruisscher'