search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

PvdA: 'Ontwikkelingen rondom NAM in Assen'

De fractie van de PvdA heeft op 2 april vragen gesteld over ontwikkelingen rondom de NAM in Assen.

"Twintig jaar na haar oprichting vestigde de NAM zich in Assen. Nu, ruim een halve eeuw later, zijn de Assen en de NAM met elkaar verbonden zoals Enschede met Grolsch en Groningen met Hooghoudt. De sociaaleconomische betekenis van de NAM voor Assen, als directe werkgever van vele honderden werknemers maar ook als economische motor voor toeleveringsbedrijven en het sociale leven in Assen en omgeving, is groot. Een eventueel vertrek van de NAM uit Assen zou dan ook meer betekenen dan alleen het verlies van directe werkgelegenheid. Het zou ook het verlies zijn van een kenmerkend deel van de Asser samenleving. De Drentse PvdA-fractie is bezorgd over de maatschappelijke en economische effecten van een mogelijk vertrek van de NAM uit Assen. De PvdA ziet voor de NAM in Drenthe ook een potentieel belangrijke rol weggelegd in de energietransitie, vooral op de ontwikkelingen rondom waterstof, en daarmee ook als belangrijke banenmotor in de regio Assen. Gezien de recente berichtgeving op RTV Drenthe en de recente discussies in de Asser gemeenteraad over de positie en het mogelijke vertrek van de NAM uit Assen heeft de Statenfractie van de PvdA de volgende vragen aan het college van GS:

  • Deelt u onze zorgen over de effecten van een mogelijk vertrek van de NAM uit Assen op de Asser samenleving en de regio? Zo ja, waar liggen uw grootste zorgen? Zo nee: waarom niet?
  • Wat gaat het college van GS ondernemen om ervoor te zorgen dat dit bedrijf voor Assen behouden blijft?
  • Kan het college van GS aangeven op welke wijze de ontwikkelingen bij de NAM passen binnen het economische ontwikkelperspectief en de vier programmalijnen in het programma Drenthe 4.0?
  • Kan het college van GS aangeven hoe de voorstellen en vragen aan het Rijk rondom de arbeidsmarkt, gaswinning en energietransitie in Drenthe, zoals verwoord in het programma Drenthe 4.0, in de gemeenschappelijke lobby vanuit de gemeenten en de provincie worden meegenomen?
  • Kan het college enig licht laten schijnen over de voortgang van de gesprekken tussen de gemeente, de NAM en het Rijk en ziet het kansen om als provincie deze lobby nog krachtiger in te zetten?

Ffractie van de PvdA, Rudolf Bosch"

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen