PvdA: "Veiligheid elektrische auto's en andere apparaten die gebruik maken van accu's en grote batterijen"

Gepubliceerd op: 18 augustus 2023 13:08

Op 16 augustus heeft de fractie van PvdA vragen gesteld over de veiligheid van elektrische auto's en andere apparaten die gebruik maken van accu's en grote batterijen.

"De ramp met de Fremantle Highway heeft onder andere een discussie op gang gebracht over de veiligheid van elektrische auto's en andere apparaten die gebruik maken van accu's en grote batterijen. In de media verschenen hierover de laatste weken meerdere artikelen waarbij niet alleen de gevaren in beeld worden gebracht. Ook de problemen die hulpdiensten ondervinden, zoals de brandweer, worden uiteengezet. Esther Lieben, directeur Veiligheidsregio Haaglanden was hierover bij BNR het meest stellig: "Eén auto of losse accu lukt nog wel maar als je er een heleboel bij elkaar hebt en je kunt er niet bij komen en niet blussen, dan kun je niks anders doen dan ernaar kijken en hopen dat het goed gaat."

De PvdA maakt zich zorgen over deze problematiek. Vanwege de veiligheid en vanwege de energietransitie die gebaat is bij voortgang op een wijze die verantwoord is en blijft.
Onze fractie heeft hierover de volgende vragen aan het college van Gedeputeerde Staten:

  • Heeft het college kennis genomen van bovengenoemde discussie?
  • Onderkent het college de problematiek zoals onder meer door Brandweer Nederland wordt beschreven?
  • Heeft het college er zicht op of deze discussie binnen de Veiligheidsregio Drenthe actueel is en gevoerd wordt? Zo ja, kan het college ons informeren over maatregelen, stappenplannen, e.d. die mogelijk aan de orde zijn?
  • Heeft het college er zicht op of deze discussie binnen de Drentse gemeenten wordt gevoerd en of hierop actie is of wordt ondernomen?
  • Ziet het college voor de provincie Drenthe een rol weggelegd om dit thema op de agenda te zetten bij betrokken instanties en overheden? En zo ja, hoe gaat het college hier handen en voeten aan geven?

Namens de fractie van de PvdA ,

Hendrikus Loof"