PvdA: "Rapport amateur sportbestuurders"

Gepubliceerd op: 06 april 2023 13:04

Op 6 april zijn vragen van de fractie van PvdA binnengekomen over 'rapport amateur sportbestuurders'.

'Recent is het rapport van RVVB (register van vereniging bestuurders) rondom Toekomstbestendigheid sportverenigingen uitgekomen. De uitkomsten zijn, wat de PvdA betreft, in bepaalde situaties zorgelijk te noemen. Zo zien wij sportverenigingen die momenteel draaien op hun financiële reserves, en dus in principe technisch failliet zijn als we niet tijdig handelen. Een ander aandachtspunt is dat verenigingen dreigen vast te lopen in ambtelijke aanvragen voor evenementen. Dit komt vooral door een tekort aan bestuurlijke ondersteuning. SportDrenthe heeft in september 2022 al een signaal afgegeven: zij hebben zorgen rondom het voortbestaan van 10% van de buitensportverenigingen. Dit bevestigt de druk op onze sportverenigingen. Ook de PvdA heeft deelgenomen aan deze gesprekken. Een aantal PvdA-leden is zelf actief of actief geweest in deze besturen. De PvdA is van mening dat de sportverenigingen niet alleen een medeverantwoordelijkheid voor de gemeenten zijn, maar dat ook de provincie Drenthe hierin een taak heeft.
De fractie van de PvdA heeft hierover de volgende vragen aan het college van Gedeputeerde Staten:

  • Verenigingsbestuurders (naar schatting ongeveer 100.000 in Nederland) ervaren structurele overbelasting in het vrijwilligerswerk. Kerntaken zijn in het geding en aan de noodzakelijke verduurzaming van de accommodatie en de innovatie van sportaanbod komt men amper aan toe. Is het college bereid om samen met gemeenten te kijken waar deze kerntaken ondersteund kunnen worden?
  • Is het college bereid om, naast de gemeentelijke ondersteuning, aanvullende verenigingsondersteuning te onderzoeken met als gevolg dat de belastende taken deels worden weggenomen voor bestuurders indien gewenst?
  • Een duidelijke klacht is de nieuwe en uitvoerige administratie rondom kleinschalige evenementen. Is het college bereid om regelgeving rondom aanvragen van kleine evenementen eenvoudiger te maken waardoor gemeenten hier sneller en eenvoudiger mee kunnen omgaan?
  • Is het college bereid om samen met SportDrenthe de daadwerkelijke financiële problemen van sportverenigingen in kaart te brengen en te komen met aanvullende ondersteuning als blijkt dat dit nodig is?

PvdA-fractie, Jan Puper'