search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

PvdA: "Hergebruik (laagwaardig) plastic afval"

Op 29 augustus heeft de PvdA-fractie vragen gesteld over hergebruik van (laagwaardig) plastic afval.

"Ondanks dat er steeds meer gescheiden afval wordt ingezameld, verdwijnt er veel plastic afval in verbrandingsovens of wordt het in ontwikkelingslanden gedumpt. Beide situaties zijn ongewenst, met name het dumpen van afval. De plastic soep wordt hiermee alleen maar groter en dat is zorgwekkend. De provincie Drenthe is niet verantwoordelijk voor de afvalinzameling, maar kan wel een leidende rol spelen bij het benutten van hergebruikmogelijkheden. Zo zijn er mogelijkheden om bijvoorbeeld palen voor verkeersborden te laten maken van laagwaardig plastic afval. Juist dat afval wordt nu verbrand of gedumpt. De markt voor hergebruik van dit materiaal is nu nog klein en dient te groeien om enig effect te hebben op de afvalproblematiek.

De PvdA is van mening dat overheden hierin het goede voorbeeld dienen te geven. De PvdA-fractie wil het college en andere fracties uitdagen om samen te zoeken naar geschikte oplossingen. Daarvoor zal zij een uitnodiging sturen aan alle fracties om te komen tot een statenwerkgroep die aan de slag kan gaan met het afvalprobleem/ grondstoffenprobleem.

De PvdA heeft over deze kwestie de volgende vragen:

  • Bent u het eens met de PvdA-fractie dat mogelijkheden tot hergebruik van grondstoffen zo optimaal mogelijk benut moeten worden?
  • Kunt u in kaart brengen in hoeverre het huidige inkoopbeleid 'circulair' is?
  • Vindt u, net als de PvdA-fractie, dat met name hergebruik van laagwaardig afval prioriteit moet hebben?
  • Ziet u mogelijkheden tot verbetering/ versterking?

Namens de fractie van de PvdA,

Peter Zwiers

Jos Schomaker

Betrokken statenleden

P.a. Zwiers
P.A. Zwiers Statenlid MEER INFO
J.g.m. Schomaker
J.G.M. Schomaker Statenlid MEER INFO

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen