search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

PvdA: "geplande reclamezuilen langs de A28"

Op 17 februari heeft de fractie van de PvdA vragen gesteld over geplande reclamezuilen langs de A28.

"Onlangs verscheen in de berichtgeving dat er plannen zijn voor de plaatsing van extra reclamezuilen langs de A28. Op dit moment staan er al 3, te weten 2 bij Hoogeveen en 1 bij Assen-Noord. De kans is groot dat er nog eens 3 bijkomen en wel bij Pesse, Beilen en Assen-Zuid. De masten variëren in hoogte van 25 tot 50 meter.De Natuur- en Milieufederatie wil snel een stop op 'de ontsierende palen in het Drentse landschap, die s avonds ook nog speciaal verlicht zijn'. Er worden veel bezwaren ingediend tegen de komst van de palen. Zo zijn er bij de gemeente Hoogeveen 150 bezwaren binnengekomen ten aanzien van het mogelijk plaatsen van een paal bij Pesse.Middels Google en navigatie wordt een ieder desgewenst uitvoerig op het bestaan en de locatie van de reclamemaker gewezen. De functie van 'bewegwijzering' van de palen is hierdoor overbodig. Daarnaast zijn er talloze manieren om reclame te maken.

In de Omgevingsvisie (najaar 2018) wordt het landschap als belangrijke kernkwaliteit van onze provincie genoemd: 'Landschapskwaliteit is een belangrijke vestigingsfactor'. De landschapstypen met de bijbehorende landschapskenmerken moeten in samenhang behouden en versterkt worden. Hoewel het plaatsen van de palen geschiedt via het gemeentelijk vergunningsbeleid kunnen we op basis van de Omgevingsvisie als Provincie wel iets vinden op basis van 'de kernwaarde landschap'.

Naar aanleiding van bovenstaande heeft de PvdA fractie een aantal vragen:

  • Deelt het college van GS onze mening dat grote opvallende objecten de verkeersveiligheid niet bevorderen doordat de opvalwaarde zich omgekeerd evenredig verhoudt tot de verkeersveiligheid?
  • In een tijd waarin natuur en landschap in toenemende mate esthetische waarden vormen moeten we extra alert zijn op verstoringen van deze waarden. Vinden GS met ons dat ook vanuit dit perspectief de palen, die de schoonheid van ons landschap ontsieren, langs wegen maar ook elders in de provincie onwenselijk zijn ?
  • De productie van deze palen alsmede het plaatsen 'levert stikstof op'. Niet in extreme mate maar toch. Deelt het college van GS onze mening dat ook dit een (bescheiden gezien de omvang) argument is om de palen niet te moeten plaatsen?
  • Is het college van GS, gezien het bovenstaande, bereid actie te ondernemen om te doen wat in haar macht ligt om te bevorderen dat plaatsing van nieuwe reclamemasten niet plaatsvindt in onze provincie? Dit met het bovenstaande betreffende de Omgevingsvisie en de passages over het landschap in acht nemend.

Namens de fractie van de PvdA,

Jos Schomaker, statenlid"

Betrokken statenleden

J.g.m. Schomaker
J.G.M. Schomaker Statenlid MEER INFO

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen