PvdA: "Gaswinning Zuid West Drenthe"

Gepubliceerd op: 29 september 2023 10:09

De fractie van PvdA heeft op 29 september vragen gesteld over de gaswinning Zuid West Drenthe.

"Vermilion, een energiebedrijf, heeft aangegeven dat de meest waarschijnlijke locatie voor een nieuwe gaswinningslocatie in het Drents-Friese grensgebied een perceel langs de Middenweg tussen Vledder en Vledderveen is. Dit heeft de PvdA Statenfractie vernomen vanuit een bericht op de site van RTV Drenthe. Deze locatie, genaamd 'Locatie 7', scoort het minst slecht van alle mogelijke boorlocaties in de omgeving. Echter, er zijn zorgen over de negatieve gevolgen voor Natura 2000-gebieden en de mogelijke aantasting van het werelderfgoed de Koloniën van Weldadigheid. De fractie van de PvdA vindt dit een hoogst ongewenste ontwikkeling. 'Een minst slechte keus' is nog altijd een slechte keus. De natuur en omgeving dreigen opnieuw schade op te lopen. Om maar niet te spreken van de onrust die dit voornemen bij de bewoners zal ontstaan. Onze fractie heeft hierover de volgende vragen aan het College van Gedeputeerde Staten:

  • Heeft het College van GS kennis genomen van dit voornemen en is zij op de hoogte gebracht door Vermilion?
  • Op 13 maart 2019 is Statenbreed een motie aangenomen waarin het College opgeroepen wordt aan de Minister van Economische Zaken duidelijk te maken dat Drenthe geen (extra) gaswinning wil. Is het College bereid om deze opvatting met nadruk opnieuw onder de aandacht te brengen van het Ministerie?
  • Is het College bereid om Vermillion te laten weten dat zij op geen enkele wijze medewerking zal verlenen om 'Locatie 7' in productie te kunnen nemen? Dit met inachtneming van het feit dat PS meerdere malen heeft uitgesproken om een eind te willen maken aan de gaswinning in kleine velden. Heeft het College kennis genomen van bovengenoemde discussie?


Namens de fractie van PvdA,

Jan Puper"