Partij voor de Dieren: "Schapenhouders die weigeren hun schapen te beschermen"

Gepubliceerd op: 18 januari 2023 14:01

Op 18 januari heeft Partij voor de Dieren vragen gesteld over schapenhouders die weigeren hun schapen te beschermen.

"Regelmatig lezen wij in de media over schapenhouders waarvan de schapen meerdere keren zijn aangevallen door een wolf. Zoals bijvoorbeeld het item van afgelopen maandag bij Hart van Nederland over een hobbyhouder vlak over de provinciegrens: Roelof legt zijn zestien dode schapen aan de weg: 'Mensen moeten zien wat wolf aanricht'. Bij deze hobbyboer zijn zestien schapen gedood. De houder maakt kenbaar dat zijn schapen zijn gedood door een wolf. Het is de vierde keer dat de kudde is aangevallen, naar zijn overtuiging door één of meerdere wolven. De gedode schapen heeft hij neergelegd langs de kant van de weg, uit protest. Als een schapenhouder meerdere aanvallen van een wolf heeft meegemaakt, zou je verwachten dat deze persoon zijn best gaat doen om zijn schapen te beschermen. Als hobbyhouders weigeren de juiste hekken te plaatsen heeft het er alle schijn van dat de schapen op deze manier ingezet door een rancuneuze boer die zijn dieren opzettelijk laat doden door wolven om de wolf in een kwaad daglicht te zetten en zijn punt in de media ermee te willen maken.

De fractie van de Partij voor de Dieren zou graag willen weten hoe de provincie omgaat met
schapenhouders die meermaals weigeren hun dieren te beschermen.

  • Hoe vaak is in de periode 2019-2022 voorgekomen dat er meerdere meldingen zijn gedaan van een wolvenaanval door dezelfde schapenhouder?
  • We kunnen ons voorstellen dat de provincie tot actie overgaat, als er meermaals schapen zijn aangevallen bij dezelfde schapenhouder. Bijvoorbeeld door de wolvenconsulent dan bij deze schapenhouder langs te sturen om voorlichting te geven over wolfwerende hekken. Wat is het beleid van de provincie bij meerdere aanvallen bij dezelfde schapenhouder?  Als de provincie in deze gevallen geen actie onderneemt, waarom niet? 
  • Kan het college bevestigen dat een boer, dus ook een hobbyboer, zorgplicht heeft jegens diens dieren en dat deze op kosten van de provincie een omheining ter bescherming van deze dieren kan laten plaatsen? Is het college het met ons eens dat een boer, dus ook een hobbyboer, nalatigheid kan worden verweten wanneer deze geen beschermende maatregelen treft, waardoor diens dieren een heel gemakkelijke prooi worden voor een wolf die het gebied aan het verkennen is? Zo nee, wat vindt het college van hobbyhouders die weigeren hun dieren te beschermen?
  • Is het college het met ons eens dat wanneer een hobbyhouder pertinent weigert zijn schapen te beschermen tegen wolvenaanvallen, deze houder ook geen recht meer zou moeten hebben op een vergoeding van de provincie bij een aanval? Zo nee, vindt het college dat eerlijk tegenover de hobbyhouders die wél hun best doen om hun dieren te beschermen?
  • Is het college van plan aangifte te doen bij de NVWA in geval van hobbyhouders die categorisch weigeren hun dieren te beschermen?


Partij voor de Dieren, Renate Zuiker"