Partij voor de Dieren: "Rechtszaak PAS-melders"

Gepubliceerd op: 01 juni 2023 10:06

Op 31 mei heeft de fractie van Partij voor de Dieren vragen gesteld over de rechtszaak PAS-melders.

"Mobilisation for the Environment (MOB) heeft in 2022 om handhaving gevraagd van 50 Drentse PAS-melders. De provincie heeft deze handhavingsverzoeken afgewezen. Op 21 februari 2023 heeft GS besloten een aantal bezwaren van MOB tegen het besluit om niet te handhaven ongegrond te verklaren. Een aantal van de afgewezen bezwaren ging gedeeltelijk in tegen het advies van de Commissie voor Rechtsbescherming (CvR).

De fractie van de Partij voor de Dieren heeft hierover enkele vragen aan het college.

  • Wat was het advies van de CvR in die gevallen (waar het college gedeeltelijk tegenin is gegaan? Waren in die gevallen de bezwaren van MOB wel (gedeeltelijk) gegrond? Wat waren de overwegingen van het college om tegen het advies van de CvR in te gaan? Loopt het college, door tegen het advies van de CvR in te gaan, een extra risico om rechtszaken hierover tegen MOB te verliezen? 
  • Volgens MOB zijn er 150 PAS-melders in Drenthe. De provincie heeft het over 122 PAS-melders. Kan het college verklaren waarom MOB meer PAS-melders telt in Drenthe dan de provincie? 
  • Wat is op dit moment de stand van zaken van deze rechtszaak tussen MOB en de provincie over de PAS-melders?
  • Wat is op dit moment het stappenplan van de provincie Drenthe om de PAS-melders te legaliseren? Hanteert de provincie een bepaalde volgorde bij het legaliseren van de PAS-melders?
  • Kunt u alle stukken (geanonimiseerd) met betrekking tot het handhavingsverzoek van MOB over de Drentse PAS-melders sturen aan, of ter inzage leggen voor, de Provinciale Staten? Zo nee, waarom niet? Zo nee, op welke andere manier kan PS meer informatie krijgen over deze zaak?


Namens de fractie van Partij voor de Dieren,

Renate Zuiker"