search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

Partij voor de Dieren: "Plaatsing wolvenhek bij N2000 gebied"

Op 30 juni heeft Partij voor de Dieren vragen gesteld over plaatsing van een wolvenhek bij N2000 gebieden.

"Op dinsdag 29 juni is begonnen met de aanleg van het zogenaamde wolvenhek bij de grens tussen Friesland en Drenthe langs het N2000 gebied Drents-Friese Wold1. Uiteindelijk wil Stichting Wolvenhek Friesland hier een kilometers lang hekwerk plaatsen.
De Partij voor de Dieren heeft hierover de volgende vragen aan GS.

  • Bent u het met ons eens dat een hek van meerdere kilometers in strijd is met de Europese en nationale regels die aangeven dat de wolf beschermd moet worden en dat de wolf niet verstoord mag worden? Zo nee, waarom niet?
  • Andere dieren kunnen in hun leefgewoonten ernstig verstoord worden door dit hek, dit zou zelfs verstrekkende gevolgen voor populaties kunnen hebben. Ziet de provincie nadelige gevolgen van een dergelijk hek voor (andere) dieren? 
  • Is het volgens de Wet Natuurbescherming toegestaan een kilometers lang hek te plaatsen langs een N2000 gebied? 
  • Is de provincie voornemens handhavend op te treden tegen dit hek? (Zo nee, graag toelichting)
  • Bent u het met ons eens dat de plaatsing van een dergelijk hek schapenhouders niet ontslaat van hun wettelijke verplichting hun dieren zelf te beschermen? (Zo nee, graag toelichting)
  • Bent u het met ons eens dat het hek zinloos is om schapen te beschermen? (Zo nee, graag toelichting)
  • Bent u het met ons eens dat niet de wolf maar de mens de grootste vijand van schapen is omdat slachting van schapen in Nederland voornamelijk in het abattoir plaatsvindt? (Zo nee, graag toelichting)

Partij voor de Dieren, Renate Zuiker"

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen