search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

Partij voor de Dieren: "Week van het Nederlandse voedsel"

Op  30 september heeft de fractie van de Partij voor de Dieren vragen gesteld over de Week van het Nederlandse voedsel.

Van 5 tot en met 16 oktober 2019 is het Dutch Food Week. Een van de onderdelen van de Dutch Food Week is het Drentse initiatief ´De week van het Nederlandse voedsel´. Dit
onderdeel wordt maandag 7 oktober geopend door gedeputeerde Henk Jumelet. In het kader van De Week van het Nederlandse Voedsel is er op donderdag 10 oktober een
schoolprogramma. Mede in het kader van ´10 oktober duurzaamheidsdag´, worden voor basisschoolleerlingen in Assen rundvleeshamburgers gebakken. Een bijgenoemd argument is dat een goede lunch op school niet voor alle kinderen vanzelfsprekend is.
De Partij voor de Dieren Drenthe heeft hierover de volgende vragen aan de Gedeputeerde Staten van Drenthe.

  • Is het u bekend dat rundvlees (ook dat van Nederlandse ´bodem´) een onduurzaam product is gezien de uitstoot van broeikasgassen en het hoge gebruik van water?
  • Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat daarom het bakken van rundvleeshamburgers op de dag van de duurzaamheid een vreemde actie is? Zo nee,waarom niet?
  • Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat het bakken van hamburgers op basis van peulvruchten op de dag van de duurzaamheid een veel logischer actie zou zijn? Zo nee, waarom niet?
  • Is het u bekend dat het eten van hamburgers (bewerkt rood vlees) door het voedingscentrum wordt ontraden en daarom niet in schijf van vijf voorkomt? 
  • Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat daarom het bakken van rundvleeshamburgers om kinderen een lunch aan te bieden een vreemde actie is? Zo nee, waarom niet?
  • Bent u zich ervan bewust dat niet alle kinderen vlees (willen) eten en door een dergelijke actie zich toch onder druk gezet voelen om wel vlees te eten?
  • Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat kinderen niet moeten worden gebruikt voor de promotie van een voedingsmiddel dat als ongezond en onduurzaam bekend staat?
  • Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat kinderen uberhaupt niet moeten worden gebruikt voor de promotie van een bepaald voedingsproduct?
  • Kan de Gedeputeerde Staten op korte termijn hun visie over gezond en duurzaam voedsel kenbaar maken aan de Provinciale Staten?


Met vriendelijke groet,

Thea Potharst
Partij voor de Dieren 

Betrokken statenleden

T. Potharst
T. Potharst Statenlid MEER INFO

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen