GroenLinks: 'Bouwbesluit 2012'

Gepubliceerd op: 03 januari 2023 16:01

Op 30 december 2022 zijn vragen van de fractie van GroenLinks binnengekomen over 'Bouwbesluit 2012'.

"Per 1 januari 2023 moet een kantoorgebouw minimaal energielabel C hebben. Dit betekent een primair fossiel energiegebruik van maximaal 225 kWh per m2 per jaar. Voldoet het gebouw dan niet aan de eisen, dan mag u het per 1 januari 2023 niet meer als kantoor gebruiken. Deze verplichting staat in het Bouwbesluit 2012. 

Naar aanleiding hiervan verzoekt de fractie van GroenLinks de volgende vragen aan Gedeputeerde Staten van Drenthe, te beantwoorden:

  • Heeft het College van GS kennis genomen van genoemde Bouwbesluit?
  • Heeft het college de energieprestaties in beeld van provinciale gebouwen en gebouwen van verbonden partijen?
  • Zijn er gebouwen die niet voldoen aan de energieprestatie? Zo ja, wat gaat het college aan de ontstane situatie doen?

Namens de fractie van GroenLinks
Ewoud Bos"