GroenLinks: "Handels- en vervoersverbod van Aziatische duizendknopen"

Gepubliceerd op: 13 augustus 2021 13:08

De fractie van GroenLinks heeft op 13 augustus vragen gesteld over een handels- en vervoersverbod van Aziatische duizendknopen.

"Vorige week is door LNV een handelsverbod voor Aziatische duizendknopen gepubliceerd. De Aziatische duizendknoop mag naast dat het niet meer verhandeld mag worden, ook niet meer vervoerd worden tenzij dat gebeurt voor vernietiging. Dat betekent dus dat er geen grond meer geleverd mag worden waar delen van de duizendknoop inzitten en dat hierop getoetst moet worden. Op 7 december 2020 heeft de fractie van GroenLinks Drenthe schriftelijke vragen gesteld
inzake bestrijding en tegengaan van verspreiding van Japanse duizendknoop. En heeft de fractie benoemd dat de Japanse duizendknoop een invasieve exoot is, die een negatief effect kan hebben op de biodiversiteit en ook schade aan b.v. wegen en funderingen kan opleveren. Delen van de duizendknoop met grond of maaisel worden verspreid en zo voor een nieuwe vestiging kunnen zorgen. De Japanse duizendknoop valt samen met de Sachalinse duizendknoop en de bastaardduizenknoop onder de Aziatische duizendknopen.
Naar aanleiding van de onlangs veranderde landelijke regelgeving heeft de fractie van GroenLinks de volgende vragen aan het college van Gedeputeerde Staten:

  • Is het college van GS op de hoogte van de nieuwe regelgeving omtrent het vervoersverbod van de Aziatische duizendknopen?
  • Wat onderneemt het college omtrent het vervoersverbod van de Aziatische duizendknopen?
  • Hoe wordt er omgegaan met de ontstane plicht op het toetsen van de aanwezigheid van delen van de Aziatische duizendknopen in de grond? Bijvoorbeeld wordt het binnenkort meegenomen in schoon-grond-verklaringen?
  • Gaat het college samen met de Drentse gemeenten in overleg over de navolging van de herziene regelgeving en de gevolgen die dat heeft voor bijvoorbeeld het maaien van bermen. Wordt hiertoe een actieplan opgesteld?


Namens de fractie van GroenLinks,
Elke Slagt-Tichelman & Erwin van Liempd"