search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

GroenLinks: "Bestrijding en tegengaan van verspreiding van Japanse duizendknoop"

Op 7 december heeft de fractie van GroenLinks vragen gesteld over de bestrijding en het tegengaan van verspreiding van de Japanse duizendknoop.

"De Japanse duizendknoop is een invasieve exoot die een negatief effect kan hebben op de biodiversiteit en ook schade aan bijv. wegen en funderingen kan opleveren. Sinds enige tijd is deze soort op de zogeheten unielijst geplaatst, daarmee is verspreiding van (delen van) deze soort verboden. Toch constateert de fractie van GroenLinks dat het ook in Drenthe wel eens misgaat. Met het maaien van bermen bijvoorbeeld wordt soms de Japanse duizendknoop gemaaid en afgevoerd met grasvegetatie. Ook kunnen worteldelen van de duizendknoop met grond worden verspreid en zo voor een nieuwe vestiging zorgen.

Naar aanleiding van onze constateringen heeft de fracties van GroenLinks de volgende vragen aan het college van Gedeputeerde Staten:

  • Is het college van GS op de hoogte van het verbod op verspreiden van soorten van de unielijst zoals de Japanse duizendknoop?
  • Wat onderneemt het college aan bestrijding en tegengaan van verspreiding van invasieve exoten als Japanse duizendknoop?
  • Wordt bij het opstellen van een schoon-grond-verklaring ook gemonitord op de aanwezigheid van delen van Japanse duizendknoop; zo nee waarom niet?
  • Heeft het college, in navolging op enkele andere provincies een actieplan op het bestrijden en tegengaan van verspreiding van invasieve exoten; zo nee waarom niet?

Namens de fractie van GroenLinks,

Elke Slagt-Tichelman & Erwin van Liempd"

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen