search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

Forum voor Democratie: "Uitspraak Europese Hof m.b.t. windparken"

Op 11 september heeft de Statenfractie Forum voor Democratie schriftelijke vragen gesteld over de uitspraak van het Europese Hof met betrekking tot windparken.  

"Uit een recente uitspraak van het Europese Hof blijkt dat windparken onder de Europese milieurichtlijnen vallen. Plannen met verregaande milieugevolgen moeten aan een milieutoetsing onderworpen worden. Eerder heeft de Raad van State gezegd dat het ontbreken van een dergelijke rapportage niet in strijd zou zijn met het EU-recht. Door de uitspraak van het Europese Hof komt de jurisprudentie van de Raad van State in een ander daglicht te staan.1 FVD stelt hierover enkele schriftelijke vragen.

  • Kan het College uitleggen hoe het mogelijk is dat de verleende bouwvergunningen omtrent wind- en zonneparken in strijd blijken te zijn met het Europese recht en dat het onderliggende onderzoek naar de gezondheidseffecten op mens en milieu, naar het oordeel van het Europese Hof, onvoldoende is gebleken?
  •  In hoeverre is het Uw college van GS het eens met de uitspraak van het Hof van de Europese Unie dat bij de aanleg van windparken beter getoetst dient te worden naar de effecten ervan op mens en milieu?
  • Is het College van mening dat de aanleg van nieuwe zonne- en windparken voorlopig stop gezet moet worden, nu (blijkens het vonnis van een hoger rechtscollege, namelijk het Europese Hof), de uitspraken van de Raad van State op drijfzand blijken te rusten? Zo nee, waarom niet?

 

Met vriendelijke groet,

Thomas Blinde, fractievoorzitter FVD Drenthe"

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen