search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

Forum voor Democratie: "de maximum snelheid van hulpdiensten"

Op 9 maart heeft de fractie van Forum voor Democratie vragen gesteld over de maximum snelheid van hulpdiensten.

"Op dit moment mogen hulpdiensten volgens een verkeersregeling de rijbaan gebruiken met een snelheid van maximaal 40 kilometer per uur boven de ter plaatse geldende maximumsnelheid. Als op 130-wegen vanaf half maart nog maar 100 mag worden gereden, dan daalt de toegestane maximumsnelheid voor hulpdiensten ook met 30 kilometer per uur. In Nederland geldt de norm dat een ambulance in 95% van de spoedeisende gevallen binnen 15 minuten ter plaatste moet zijn. Ambulancediensten hebben intussen al gewaarschuwd voor langere aanrijtijden als gevolg van het verlagen van de maximumsnelheid. Minister Van Nieuwenhuizen houdt er voorlopig echter aan vast dat ook hulpdiensten op snelwegen voortaan minder hard kunnen rijden. Enkele partijen in de Tweede Kamer hebben al vraagtekens bij de veiligheid hiervan gesteld. De minister gaat wel samen met ambulancediensten in de gaten houden of de nieuwe regels werken.

FVD Drenthe maakt zich ernstig zorgen over deze niet door ons gesteunde maatregel en vraagt zich af of u de kwaliteit van de veiligheid van en hulpverlening aan onze inwoners zonder afbreuk van de gestelde eisen kunt blijven garanderen. Onze vragen aan het College van Gedeputeerde Staten van Drenthe zijn dan ook:

  • Is het nodig extra ambulances gestationeerd te krijgen in de provincie vanwege de gevolgen van het aanpassen van de maximumsnelheid en zo ja, op welke termijn is dit gerealiseerd?
  • Is het College van Gedeputeerde Staten bereid om met de verantwoordelijke minister in overleg te treden over het verhogen van de maximumsnelheid voor hulpdiensten?
  • Is het College van Gedeputeerde Staten in overleg met provinciale ambulancediensten? Zo nee, gaat het College van Gedeputeerde Staten dat op korte termijn doen?
  • Wat gaat het College van Gedeputeerde Staten doen om ervoor te zorgen dat de norm, dat een ambulance in 95% van de spoedeisende gevallen binnen 15 minuten ter plaatste moet zijn, haalbaar en gehandhaafd blijft?

Namens de fractie van Forum voor Democratie,

Hendrikus Velzing"

Betrokken statenleden

H. Velzing
H. Velzing Statenlid MEER INFO

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen