search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

ChristenUnie: "Berichtgeving rond de Nedersaksenlijn"

Op 21 oktober heeft de fractie van de ChristenUnie vragen gesteld over de berichtgeving rond de Nedersaksenlijn.

"De ChristenUnie heeft met verbazing kennisgenomen van de berichtgeving rond de Nedersaksenlijn. In het bericht 'Drenthe wil niet investeren in Nedersaksenlijn' op RTV Drenthe d.d. 21 oktober 2020 stelt de Overijsselse gedeputeerde dat de provincie Drenthe zich uitdrukkelijk heeft uitgesproken en niet wil investeren. Zoals bekend is de ChristenUnie groot voorstander van de Nedersaksenlijn en aanjager om de discussie hierover verder te voeren. Op 22 januari 2020 hebben wij tijdens de Statencommissie Omgevingsbeleid met elkaar over deze spoorverbinding gesproken. Daaruit bleek dat (vrijwel) alle partijen voorstander zijn en vinden dat er nu doorgepakt moet worden. Ook Gedeputeerde Staten van Drenthe gaat er vol voor om de Nedersaksenlijn te realiseren. De stelling van de Overijsselse gedeputeerde dat Drenthe voorlopig niet wil investeren, lijkt hiermee tegenstrijdig. Terecht stelt de betreffende gedeputeerde dat de lobby er niet makkelijker op wordt. De ChristenUnie vindt het belangrijk dat er met de betrokken provincies gekomen wordt tot een eenduidig geluid om de lobby succesvol te maken.

Hierover heeft de fractie van de ChristenUnie de volgende vragen.

  • Kunt u gemotiveerd ingaan op de hierboven genoemde berichtgeving rond de Nedersaksenlijn, en met name op de stelling dat de provincie Drenthe zich nadrukkelijk heeft uitgesproken om voorlopig niet te willen investeren?
  • Bent u met de ChristenUnie van mening dat een eenduidig geluid van de verschillende provincies belangrijk is voor een geslaagde lobby, en hoe u met de provincies samenwerkt om tot een eenduidig geluid te komen? (Anders gezegd: hoe krijgen we de hoofden dezelfde kant op?)
  • Op welke wijze houdt u Provinciale Staten op de hoogte van de ontwikkelingen rond de Nedersaksenlijn, ook vanuit relevante bestuurlijke overleggen, om te voorkomen dat dit via de media vernomen moet worden?

R. R. Pruisscher, ChristenUnie "

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen