CDA: 'Stilvallen project stroomverzwaring'

Gepubliceerd op: 09 januari 2023 19:01

Op 9 januari heeft de Statenfractie van het CDA vragen gesteld over 'stilvallen project stroomverzwaring'.

"Samen met gemeenten, Recreatieschap Drenthe en RECRON werkt provincie Drenthe aan het project Vitale Vakantieparken. Een project om vakantieparken en campings in Drenthe, die er op dit moment recreatief en economisch gezien minder goed voorstaan, te ondersteunen om weer recreatief en economisch gezond (aantrekkelijk) te worden. Die ondersteuning is er ook voor vakantieparken en campings die er goed voorstaan, om ze de mogelijkheid te bieden verder door te ontwikkelen (excelleren) zoals bijvoorbeeld camping de Torentjeshoek in Dwingeloo en andere campings uit hetzelfde gebied. Camping de Torentjeshoek ontving onlangs een groot bedrag vanuit het project Vitale Vakantieparken van de provincie Drenthe om de camping te optimaliseren, onder andere door het stroomnet te verzwaren. Samen met Enexis zijn hiervoor de voorbereidingen getroffen en staat het project op punt van uitvoering. Echter heeft de provincie Drenthe laten weten dat het project zogenaamd 'stikstofvrij' uitgevoerd dient te worden terwijl het vooral om onderhoud en optimalisatie van het net gaat. Nu al ontstaan vaak problemen omdat Enexis niet voldoende stroom kan leveren waardoor voorzieningen op deze campings uitvallen en zijn de werkzaamheden dus onderdeel van regulier onderhoud.

De CDA-Statenfractie heeft de volgende vragen:

  • Het verzwaren van het Elektriciteitsnet van campings in Dwingeloo is noodzakelijk onderhoud om te voldoen aan de minimale eisen. Is hiervoor de eis van 'stikstofvrije uitvoering' ook van toepassing?
  • Daarnaast is verzwaring van het elektriciteitsnet noodzakelijk om te voldoen aan de eisen voor het excelleren. Is het College van Gedeputeerde Staten bekend met deze ontwikkeling binnen het project Vitale vakantieparken?
  • In het betrokken project om elektriciteitsnet te verzwaren zitten meer campings. Ziet het College van Gedeputeerde Staten kansen om de Camping de Torentjeshoek uit dit project te halen en vervolgens deze werkzaamheden wel te laten uitvoeren?
  • Op welke wijze kan de provincie dit soort van parken helpen te excelleren?
  • Is het bekend of er meer vergelijkbare projecten zijn die om deze redenen stil zijn komen te liggen?

Bart van Dekken, CDA "