search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

CDA: "Universiteit van het Noorden"

Op 13 februari heeft de fractie van het CDA vragen gesteld over Universiteit van het Noorden.

"De Statenfractie van het CDA heeft in de media kennisgenomen van het voornemen van de Rijksuniversiteit Groningen om intensiever samen te werken met de Noordelijke Hogescholen onder de innovatielijn "Universiteit van het Noorden ". Volgens de berichtgeving willen de kennisinstellingen onder andere de economie van Noord-Nederland aanjagen, zorgen voor een gezonde beroepsbevolking en van de drie Noordelijke provincies de wereldwijde proeftuin maken voor duurzame energie en groene chemie. De CDA-fractie juicht deze ontwikkeling ten gunste van Noord-Nederland, en daarmee ook die voor Drenthe, bijzonder toe!

In het artikel worden met name de onderwijsinstellingen in Groningen, Delfzijl, Drachten en Emmen genoemd. De CDA-fractie wil benadrukken dat voor Zuidwest Drenthe de internationale hbo-opleidingen van NHL Stenden Meppel er extra toe doen. De opleiding tot leraar Basisonderwijs Specialisatie Internationaal aan Stenden Hogeschool in Meppel is daar gevestigd. Het is de enige bacheloropleiding in Nederland, die studenten voorbereidt op het beroep van leerkracht in zowel Nederland als op internationale scholen wereldwijd. Daarbij levert deze opleiding een kennisverrijking en vakverdieping op die er zeer toe doet.

In combinatie met constateringen dat zowel primair als voortgezet onderwijs in Nederland een ernstig capaciteitstekort laten zien is elke vorm van aandacht van belang.

De CDA-Statenfractie heeft de volgende vragen:

  • Bent u van mening dat dit type en soort onderwijs ook een rol mag hebben in de ontwikkeling van een toekomstige Universiteit van het Noorden (bijvoorbeeld door een faculteit onderwijskunde en/of pedagogiek in samenwerking vorm te geven)?
  • Is het college van GS bereidt om de unieke expertisepositie die NHL Stenden in Meppel heeft opgebouwd onder de aandacht te brengen bij de betrokken stakeholders?
  • Is het te overwegen om de gemeente Meppel op dit punt te informeren en onze Staten te berichten in welke mate de Provincie in dit proces ondersteunend kan zijn?
  • Zijn er concrete en/of andere mogelijkheden waardoor de kansen voor Drentse werkgelegenheid toenemen in onderwijsinstellingen in de ontwikkellijn van de UvhN?

Namens de CDA-Statenfractie,

Bart van Dekken"

Betrokken statenleden

B. Van Dekken
B. van Dekken Statenlid MEER INFO

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen