CDA: "hulp aan Afghaanse vluchtelingen"

Gepubliceerd op: 26 augustus 2021 14:08

De fractie van het CDA heeft op 26 augustus vragen gesteld over hulp aan Afghaanse vluchtelingen.

"Nederland heeft in de afgelopen jaren -als lid van de NAVO- een bijdrage geleverd aan de poging om de vrede en veiligheid te bevorderen in een riskante regio te weten Afghanistan. Ook Drentse militairen hebben daar een bijdrage aan geleverd. Ze werden geholpen door onder andere lokale tolken, leerkrachten, ingenieurs, en lokale bestuurders maar juist die mensen zijn nu in beeld bij een soms uiterst moorddadig regime . Wij begrijpen uit verhalen van Drentse veteranen dat zij met afschuw kennis nemen welk een lot juist deze hulpverleners kan treffen. Het CDA is van mening dat mensen die daar ter plaatse voor de Nederlandse overheid hebben gewerkt hulp en veiligheid geboden moet worden in welke vorm dan ook. Daarbij is het belangrijk dat alle overheden worden betrokken bij het vinden van veilige plekken hier in Nederland. Maar dat daarvoor ook draagvlak zoekt bij de bevolking. Het CDA is het helder dat deze opvang alleen kan geschieden met voldoende draagvlak en bewustwording op dit thema in Drenthe. Volgens de media roept de Nederlandse regering provincies en gemeenten op om opvanglocaties te creëren en huisvesting voor deze vluchtelingen

De CDA-fractie heeft de volgende vragen:

  • Wil het College de zorg van de CDA-fractie, en wellicht ook andere fracties overbrengen aan de regering dat lokale mensen die voor de Nederlandse overheid hebben gewerkt hulp en veiligheid geboden moet worden in welke vorm dan ook;
  • Heeft u in uw rol van Rijksheer al een verzoek gekregen van de Rijksoverheid om een bijdrage te leveren bij het zoeken naar opvanglocaties voor deze specifieke vluchtelingen;
  • In hoeverre de gemeentelijke overheden hier in Drenthe al op betrokken zijn om het humanitair draagvlak dat hierbij nodig is te garanderen.

Namens de CDA-Statenfractie,
Bart van Dekken"