BBB: "Interprovinciaal wolvenplan 2019"

Gepubliceerd op: 17 mei 2023 16:05

De fractie van BBB heeft op 17 mei vragen gesteld over het interprovinciaal wolvenplan 2019.

"Zojuist kregen wij het interprovinciaal wolvenplan addendum binnen. Hierin staan een aantal wijzigingen op het huidige interprovinciale wolvenplan uit 2019. Opmerkelijk is dat er vooral wijzigingen op het gebied van subsidies te lezen zijn.In het huidige wolvenplan 2019 in tabel 1C ´wolf en vee´, staan nog steeds termen zoals ´slecht beschermd´ en ´wolf dood herhaaldelijk goed beschermd vee´ benoemd.

  • Is het college het met ons eens dat er cijfers en eisen in dit wolvenplan moeten staan, in plaats van termen zoals ´slecht beschermd´. Zo ja, hoe denkt het college hier actie op te ondernemen en binnen welk tijdbestek kunnen wij dit verwachten?

Ook lezen wij in het addendum ´bij tegemoetkomingsaanvragen voor kapitaalintensieve dieren, wordt van de eigenaar een grotere inspanning verwacht.

  • Is het college het met ons eens dat termen zoals ´grotere inspanning´, niet helder zijn. En er geen ´heldere´ omschrijving te vinden is, hoe houders van kapitaalintensieve dieren, hun dieren kunnen beschermen.

Namens de fractie van BBB Drenthe

Lijanne Mestemaker"