BBB, Sterk Lokaal, VVD, Forum voor Democratie, JA21 en PVV: "Geannuleerde sportactiviteiten en evenementen op terrein van Rijksdienstoverheid, Staatsbosbeheer of natuurmonumenten"

Gepubliceerd op: 02 mei 2023 13:05

Op 1 mei 2023 zijn vragen binnengekomen van de fracties van BBB, Sterk Lokaal, VVD, Forum voor Democratie, JA21 en PVV over geannuleerde sportactiviteiten en evenementen op terrein van Rijksdienstoverheid, Staatsbosbeheer of natuurmonumenten.

 "De afgelopen weken hebben wij via diverse kanalen moeten vernemen dat er sportevenementen en activiteiten in Drenthe afgelast worden omdat het niet haalbaar is te voldoen aan de regels m.b.t stikstof, dieren en planten in de natuur. Deze evenementen worden georganiseerd door diverse sportbonden en rusten voornamelijk op de schouders van vrijwilligers. Vrijwilligers vormen de ruggengraat van deze evenementen en zorgen ervoor dat honderden mensen kunnen genieten van sportieve en recreatieve activiteiten in onze provincie. Zonder hun inzet en toewijding zouden deze evenementen en activiteiten niet mogelijk zijn. Wij maken ons zorgen over de gevolgen van deze afgelastingen voor de betrokken vrijwilligers en de toekomst van deze evenementen in onze provincie.

  • Is het college van GS ermee eens dat er enige coulance mogelijk is vanuit Rijksvastgoeddienst, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten om deze gebieden open te zetten voor sportevenementen? Wil het college van GS met deze instanties in gesprek om het belang te benadrukken om doorgang te behouden van deze sportevenementen/activiteiten in de provincie Drenthe.
  • Daarnaast vragen wij aan GS of ze actief aan de slag willen om deze vrijwilligers te begeleiden en ontlasten voor het aanvragen van een vergunning voor een sportevenement/activiteit.
  • Is het college van Gedeputeerde Staten bekend met het format 'bestaand gebruik' binnen de AERIUS-vergunningsaanvraag? Wordt dit format in de provincie Drenthe toegepast om sportevenementen en -activiteiten te faciliteren?

Wij zien uit naar uw reactie en hopen op een constructieve samenwerking om het belang van sportevenementen en -activiteiten in Drenthe te waarborgen.

Namens de fractie van

W.G Bolhuis-van Unen (BBB) A.K Schoemaker (Sterk Lokaal Drenthe)  A. Udinga (VVD) C.E. Niessink (FVD) T.P. Blinde (JA21) N.A. Uppelschoten (PVV)"