Schriftelijke vragen

Periode: 2022

Jaar geselecteerd: 2022

2022 2021 2020 2019

PvdA: "Gestandaardiseerde huurovereenkomst als instrument tegen drugscriminaliteit"

19 november 2022

Op 19 november zijn vragen van de fractie van de PvdA binnengekomen over 'gestandaardiseerde huurovereenkomst als instrument tegen drugscriminaliteit'.

Lees meer

Partij voor de Dieren: "Vuurwerkvrije zones bij natuurgebieden"

18 november 2022

Op 18 november zijn vragen binnengekomen van Partij voor de Dieren over vuurwerkvrije zones bij natuurgebieden.

Lees meer

JA21: "Nedersaksenlijn"

15 november 2022

Op 15 november heeft de fractie van JA21 vragen gesteld over de Nedersaksenlijn.

Lees meer

Partij voor de Dieren: "Standpunt van het college inzake wolf"

11 november 2022

Op 11 november geeft de fractie van Partij voor de Dieren vragen gesteld over het standpunt van het college inzake de wolf.

Lees meer

JA21: "Wolven in Drenthe"

03 november 2022

Op 3 november zijn vragen van JA21 binnengekomen over wolven in Drenthe.

Lees meer

PvdA: "Recente bedreigingen Natuurmonumenten"

01 november 2022

Op 28 oktober heeft de fractie van de PvdA vragen gesteld over 'recente bedreigingen Natuurmonumenten'.

Lees meer

Partij voor de Dieren: "Voortgangsrapportage Duurzame Melkveehouderij Drenthe"

27 oktober 2022

Op 27 oktober heeft de Statenfractie Partij voor de Dieren vragen gesteld over de voortgangsrapportage Duurzame Melkveehouderij Drenthe.

Lees meer

PvdA: "Toegankelijkheid"

27 oktober 2022

De fractie van de PvdA heeft op 26 oktober vragen gesteld over toegankelijkheid.

Lees meer

JA21: "Buslijnen in de ochtendspits"

12 oktober 2022

Op 11 oktober heeft de fractie van JA21 vragen gesteld over buslijnen in de ochtendspits.

Lees meer

PvdA: "Damherten in Zuidwest-Drenthe"

10 oktober 2022

Op 10 oktober zijn vragen binnengekomen van de PvdA-fractie over damherten in Zuidwest-Drenthe.

Lees meer

Partij voor de Dieren: "Bijeenkomst over wolven d.d. 3 oktober 2022"

05 oktober 2022

Op 5 oktober heeft de fractie van Partij voor de Dieren vragen gesteld over de bijeenkomst over wolven op 3 oktober 2022.

Lees meer

GroenLinks: "Jachtverbod"

28 september 2022

Op 27 september heeft de fractie van GroenLinks vragen gesteld over 'jachtverbod'.

Lees meer

PvdA: "Leveringszekerheid drinkwater"

27 september 2022

Op 27 september heeft de Statenfractie van de PvdA vragen gesteld over leveringszekerheid van drinkwater.

Lees meer

Partij voor de Dieren: "Zienswijze RDA over wildopvang"

23 september 2022

Partij voor de Dieren heeft op 23 september vragen gesteld over 'zienswijze RDA over wildopvang'.

Lees meer

ChristenUnie: "Intensiever gebruik gasopslag Norg"

07 september 2022

Op 7 september heeft de fractie van de ChristenUnie vragen gesteld over intensiever gebruik van de gasopslag Norg.

Lees meer

PVV: "COA-vestigingen"

06 september 2022

Op 6 september heeft de PVV-fractie vragen gesteld over COA-vestigingen.

Lees meer

PVV: "Groei van wolvenaantallen"

06 september 2022

Op 6 september heeft de fractie van de PVV vragen gesteld over de groei van wolvenaantallen.

Lees meer

Partij voor de Dieren: "Opvangcrisis asielzoekers"

26 augustus 2022

Op 25 augustus heeft de Statenfractie Partij voor de Dieren vragen gesteld over 'opvangcrisis asielzoekers'.

Lees meer

CDA: 'Aanwijzingsmogelijkheid opvang vluchtelingen'

24 augustus 2022

Op 23 augustus heeft de fractie van het CDA vragen gesteld over de aanwijzingsmogelijkheid voor de opvang van vluchtelingen.

Lees meer

Partij voor de Dieren en SP: "Onverwachte proefboring door Nedmag"

13 augustus 2022

Op 8 augustus hebben Partij voor de Dieren en de SP ovragen gesteld ver 'nverwachte proefboring door Nedmag'.

Lees meer

GroenLinks: 'Vlaggen langs provinciale wegen'

18 juli 2022

Op 18 juli zijn vragen van GroenLinks binnengekomen over vlaggen langs provinciale wegen.

Lees meer

PvdA: 'Vervolg TopDutch campagne'

27 juni 2022

Op 27 juni heeft de fractie van de PvdA vragen gesteld over het vervolg van de TopDutch campagne.

Lees meer

VVD: 'Ontheffing GAE'

27 juni 2022

De fractie van de VVD heeft op 27 juni vragen gesteld over 'ontheffing GAE'.

Lees meer

CDA: "Informatiebijeenkomsten N34"

15 juni 2022

De fractie van het CDA heeft op 15 juni vragen gsteld over informatiebijeenkomsten N34.

Lees meer

Forum voor Democratie: 'Startnotitie Nationaal Programma Landelijk Gebied'

15 juni 2022

De fractie van Forum voor Democratie heeft op 15 juni vragen gesteld over de Startnotitie Nationaal Programma Landelijk Gebied.

Lees meer

PVV: 'Klachten geluidsoverlast door windturbines in de Drentse Veenkoloniën'

14 juni 2022

Op 14 juni heeft de fractie van de PVV vragen gesteld over 'klachten geluidsoverlast door windturbines in de Drentse Veenkoloniën'.

Lees meer

Forum voor Democratie: Structuurvisie “Emmen, Windenergie”

13 juni 2022

De fractie van Forum voor Democratie heeft op 13 juni vragen gesteld over de Structuurvisie “Emmen, Windenergie”.

Lees meer

JA21: "Kosten drugsdumping"

25 mei 2022

Op 25 mei zijn vragen van JA21 binnengekomen over kosten drugsdumping.

Lees meer

Partij voor de Dieren: "Hennepvezelteelt

23 mei 2022

Öp 23 mei heeft Partij voor de Dieren vragen gesteld over hennepvezelteelt.

Lees meer

Partij voor de Dieren: "Stand van zaken N34

17 mei 2022

Op 17 mei heeft de fractie van de Partij voor de Dieren en aantal vragen aan het college gesteld over de stand van zaken N34.

Lees meer

PvdA: 'Gaswinningsplannen in gebied van Koloniën van Weldadigheid'

12 mei 2022

De fractie van de PvdA heeft op 12 mei vragen gesteld over 'gaswinningsplannen in gebied van Koloniën van Weldadigheid'.

Lees meer

Partij voor de Dieren: 'Stand van zaken transferium De Punt'

10 mei 2022

De fractie van Partij voor de Dieren heeft op 10 mei vragen gesteld over'dtand van zaken transferium De Punt'.

Lees meer

CDA: "Veiligheidsrisico’s invoer drugs Noord-Nederland"

09 mei 2022

Op 9 mei heeft de fractie van het CDA vragen gesteld over 'veiligheidsrisico’s invoer drugs Noord-Nederland'.

Lees meer

Forum voor Democratie: "Status raadgevend referendum"

04 mei 2022

Forum voor Democratie heeft op 4 mei schriftelijke vragen gesteld over de status van het raadgevend referendum.

Lees meer

PvdA: 'Drentse Musea'

22 april 2022

Op 22 april heeft de PvdA-fractie vragen gesteld over Drentse musea.

Lees meer

GroenLinks: "Top 100 stikstofoxiden- en ammoniakbronnen"

20 april 2022

Op 20 april heeft de fractie van GroenLinks vragen gesteld over 'top 100 stikstofoxiden- en ammoniakbronnen'.

Lees meer

Forum voor Democratie: 'Uithuisplaatsing kinderen van ouders getroffen door "toeslagenaffaire" '

13 april 2022

Op 13 april heeft de fractie van Forum voor Democratie vragen gesteld over 'uithuisplaatsing van kinderen van ouders getroffen door "toeslagenaffaire" '.

Lees meer

JA21: "Monitoring gevolgen stikstofdepositie op biodiversiteit"

13 april 2022

De fractie van JA21 heeft 12 april vragen gesteld over 'monitoring gevolgen stikstofdepositie op biodiversiteit'.

Lees meer

SP: 'Onderzoek vakantieparken rond het Ermermeer (gemeente Coevorden)'

06 april 2022

Op 6 april heeft de fractie van de SP vragen gesteld over 'onderzoek vakantieparken rond het Ermermeer (gemeente Coevorden)'.

Lees meer

Partij voor de Dieren: "Inkoop biologische sierteelt"

04 april 2022

Op 4 april heeft de fractie van Partij voor de Dieren vragen gesteld over inkoop van biologische sierteelt.

Lees meer

GroenLinks: "Groningen Airport Eelde"

18 maart 2022

Op 18 maart heeft de fractie van GroenLinks vragen gesteld over Groningen Airport Eelde.

Lees meer

ChristenUnie: "Nedersaksenlijn"

15 maart 2022

Op 15 maart heeft de fractie van de ChristenUnie vragen gesteld over de Nedersaksenlijn.

Lees meer

JA21: "Onder dwang van het gas af"

11 maart 2022

Öp 11 maart heeft de fractie van JA21 vragen geteld over 'onder dwang van het gas af'.

Lees meer

VVD: "Pauperparadijs"

16 februari 2022

Op 15 februari heeft de fractie van de VVD ragen gesteld over het Pauperparadijs.

Lees meer

PvdA: "Navigatie dwars door dorpen vanaf N34"

15 februari 2022

Op 14 februari zijn vragen binnengekomen van de PvdA-fractie over 'navigatie dwars door dorpen vanaf N34'.

Lees meer

ChristenUnie: "OV-abonnementen"

14 februari 2022

Op 14 februari heeft de fractie van de ChristenUnie vragen gesteld over 'OV-abonnementen'.

Lees meer

SP: "Mogelijke overtredingen Meststoffenwet"

14 februari 2022

Op 14 februari zijn vragen binnengekomen van de SP-fractie over 'mogelijke overtredingen Meststoffenwet'.

Lees meer

Partij voor de Dieren en SP: "Looduitstoot GAE

14 februari 2022

Öp 14 februari zijn vragen binnengekomen van de fracties van Partij voor de Dieren en SPP over 'looduitstoot GAE'.

Lees meer

JA21: "Niet doorgaan theaterstuk Het Pauperparadijs

14 februari 2022

Öp 14 februari zijn vragen van de fractie van JA21 binnengekomen over 'het niet doorgaan van het theaterstuk Het Pauperparadijs'.

Lees meer

VVD: "Cofinanciering"

11 februari 2022

De fractie van de VVD heeft op 11 februari vragen gesteld over "cofinanciering".

Lees meer

ChristenUnie: "Harmonium museum"

09 februari 2022

Op 8 februari heeft de fractie van de ChristenUnie vragen gesteld over het Harmonium museum.

Lees meer

PvdA: "Gevolgen Didam-arrest voor (sociale) woningbouw in Drenthe"

02 februari 2022

Op 2 februari heeft de fractoe van de PvdA over vragen gesteld over 'gevolgen Didam-arrest voor (sociale) woningbouw in Drenthe'.

Lees meer

GroenLinks: "Stikstof in Drenthe"

31 januari 2022

Op 31 januari zijn vragen van de fractie van GroenLinks binnengekomen over 'stikstof in Drenthe'.

Lees meer

GroenLinks: "Oliewinning Drenthe"

28 januari 2022

GroenLinks heeft op 28 januari schriftelijke vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten over de oliewinning in Drenthe.

Lees meer

PvdA: "Verkeerssituatie Melkweg Klijndijk"

28 januari 2022

Op 28 januari heeft de fractie van de PvdA schriftelijke vragen gesteld over de onrust in Klijndijk vanwege de verkeerssituatie op de Melkweg.

Lees meer

JA21: "Provinciale tekorten en verhogen motorrijtuigenbelasting"

27 januari 2022

Op 27 januari heeft de fractie van JA21 vragen gesteld over 'Provinciale tekorten en verhogen motorrijtuigenbelasting'.

Lees meer

VVD: 'Data natuur Mantingerveld'

24 januari 2022

Op 24 januari zijn vragen van de VVD-fractie binnengekomen over 'data natuur Mantingerveld'.

Lees meer

Partij voor de Dieren: "Bomenkap en soortenbescherming"

07 januari 2022

Op 6 januari heeft de Partij voor de Dieren schriftelijke vragen ingediend over bomenkap en soortenbecherming.

Lees meer

Partij voor de Dieren: "Communicatie rondom kapmeldingen"

05 januari 2022

De Partij voor de Dieren heeft op 5 januari schriftelijke vragen ingediend over de communicatie rondom de kapmeldingen.

Lees meer

PvdA: "Waterstoftrein in Drenthe"

05 januari 2022

Op 5 januari heeft de fractie van de PvdA schriftelijke vragen gesteld over de waterstoftrein in Drenthe.

Lees meer