search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

PVV: "Motie Zon op dak"

Op 26 januari zijn vragen binnengekomen van de PVV-fractie over de motie Zon op dak.

"N.a.v. de beantwoording door GS van d.d. 15 december 2020 van de vragen van de PVV over de Statenbrief i.z. de Motie 2020-10 ´Zon op dak´ heeft de PVV aanvullend nog enkele vragen:

  • Welke vergunningen/beschikkingen voor zonneakkers in Drenthe zijn voor de inwerkingtreding van de revisie van de Provinciale Omgevingsverordening van 3 oktober 2018 afgegeven? Graag per vergunning opgave van de gemeente, naam project, naam aanvrager, nationaliteit aanvrager, aantal ha, datum beschikking, beschikkingsnummer etc. 1b. Wat was de juridische basis waarop ieder van deze vergunningen werd verleend, dit laatste gezien het gegeven dat in de Provinciale Omgevingsverordening zonneakkers als mogelijk ruimtelijk object in het landelijk gebied niet gegeven werd?
  • Welke vergunningen/beschikkingen voor zonneakkers in Drenthe zijn na de inwerkingtreding van de revisie van de Provinciale Omgevingsverordening van 3 oktober 2018 afgegeven? Graag per vergunning opgave van de gemeente, naam project, naam aanvrager, nationaliteit aanvrager, aantal ha, datum beschikking, beschikkingsnummer etc. 2b. Wat was de juridische basis waarop ieder van deze vergunningen werd verleend?

Namens de fractie van de PVV in Drenthe

Bert Vorenkamp

 

 

 

"

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen