PVV: “Huisvesting statushouders en inwoners van Drenthe”

Gepubliceerd op: 02 maart 2021 16:03

De Statenfractie van de PVV heeft op 1 maart schriftelijke vragen gesteld over de huisvesting voor statushouders en inwoners van Drenthe.

"Zoals al eerder is aangegeven in de schriftelijke vragen d.d. 21 December 2021 is de huisvesting voor zowel statushouders als inwoners van Drenthe van groot belang.

Er is in Nederland en waarschijnlijk ook in Drenthe sprake van woningnood met name in de sector van de sociale huurwoningen . De vragen van 21 December waren bedoeld om zicht te krijgen op de omvang van het probleem in Drenthe. Ook in Drenthe zal zich de situatie voordoen, dat statushouders en inwoners met een Nederlands paspoort er naar streven om een sociale huurwoning te verkrijgen.

De antwoorden op de vragen gesteld in de brief van 21 December geven die duidelijkheid niet. Het lijkt of er in Drenthe geen problemen zijn en dat er voldoende sociale huurwoningen beschikbaar zijn voor zowel statushouders als inwoners van de provincie Drenthe. De voorrangsverplichting voor statushouders is volgen de antwoorden niet nodig in Drenthe, maar wel voor ander Gemeenten in Nederland. De oorzaak zou zijn, dat het COA niet voldoende mensen doorverwijst naar het Noorden en dat de mensen buiten Drenthe niet goed gehuisvest worden, waardoor er administratieve achterstanden ontstaan!

Toch een hernieuwde poging om zicht te krijgen op een probleem, n.l. de toewijzing van sociale huurwoningen aan statushouders en inwoners van Drenthe, die op wachtlijsten staan.

  • Vraag 1. Blijkbaar is er een gebrek aan sociale huurwoningen in Drenthe, gezien het initiatief van INLIA om statushouders te huisvesten in de voormalige Dutch Flight Academy in Eelde. Hoeveel statushouders zijn daar voorlopig gehuisvest en hoeveel statushouders in Drenthe wachten op geschikte huisvesting, een sociale huurwoning?
  • Vraag 2. Er zijn volgens het antwoord ca. 3000 mensen, die staan ingeschreven voor een sociale huur woning, nogmaals de vraag hoelang duurt het gemiddeld voor de ingeschreven niet-statushouders voordat zij een sociale huurwoning krijgen toegewezen? Een indicatieve opgave volstaat.
  • Vraag 3. Hoelang duurt het gemiddeld, dat een sociale huurwoning wordt toegewezen aan een statushouder? Een indicatieve opgave volstaat.
  • Vraag 4. Welke administratieve problemen, achterstanden, ontstaan er voor de Drentse Gemeenten doordat er niet voldoende statushouders door het COA worden doorverwezen naar het Noorden?
  • Vraag 5. Welke problemen worden voor de Drentse Gemeenten opgelost als er een voorrangsverplichting zou komen voor met name de andere Gemeenten in Nederland?

Alvast dank voor de beantwoording van de vervolg vragen, waardoor er hopelijk meer zicht ontstaat op een huisvestingprobleem, dat ook in Drenthe moet bestaan. Misschien zijn onconventionele oplossingen, zoals gerealiseerd in de Dutch Flight Academy Eelde in het belang van zowel reguliere woningzoekenden als statushouders.

Nico Uppelschoten
Fractievoorzitter PVV Drenthe