search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

PVV: "Afsluiting N33 in het weekeinde van 23, 24 juni 2019

Op 24 juni heeft de fractie van de PVV vragen gesteld over de afsluiting N33 in het weekeinde van 23, 24 juni 2019.

"Het is in 2019 al twee keer voorgekomen dat de N33 of een deel ervan voor alle verkeer in het weekeinde is gesloten. Dit lijkt een normale gang van zaken te worden om voor onderhoudswerkzaamheden aan de N33 de weg in zijn geheel of gedeeltelijk te sluiten. Iin 2018 is dit ook twee keer voorgekomen. Het hoort toch een uitzondering te zijn dat een belangrijke verkeersader wordt afgesloten gedurende het weekend? Het is nog vreemder als de werkzaamheden blijken te bestaan uit het maaien van de bermen. De N33 is een rijksweg, bij de constructie van deze weg is blijkbaar een onderhoudscontract afgesloten, dat de aannemer de mogelijkheid biedt om de weg gedurende het weekeinde af te sluiten voor het verrichten van allerlei werkzaamheden.

Vragen aan GS:

  • Kan GS nagaan hoe vaak de N33 in 2017, 2018 en 2019 geheel of gedeeltelijk is gesloten gedurende het weekeinde voor het verrichten van allerlei onderhoudswerkzaamheden?
  • Vindt GS het gewenst dat een belangrijke verkeersader in Drenthe gedurende het weekeinde geheel of gedeeltelijk wordt gesloten?
  • Kan GS aangeven welke klachten zij ontvangen hebben en welke overlast de sluiting van de N33 heeft veroorzaakt?
  • Kan GS aangeven op grond waarvan de aannemer kan besluiten om de N33 in het weekeinde geheel of gedeeltelijk te sluiten?
  • Wil GS haar invloed aanwenden bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat om deze uitzonderlijke en ongewenste situatie te voorkomen?
  • Kan GS bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat aandringen op de normale gang van zaken in het geval van onderhoudswerkzaamheden aan de weg en bermen?

Er zou toch minimaal 1 weghelft open moeten blijven voor het verkeer?

Wij verzoeken u deze vragen schriftelijk te beantwoorden.

Namens de fractie van de PVV

N.A.Uppelschoten

Betrokken statenleden

N.a. Uppelschoten
N.A. Uppelschoten Statenlid MEER INFO

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen