search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

PvdA: Groningen Airport Eelde

Op 24 mei heeft de fractie van de PvdA schriftelijke vragen gesteld over Groningen Airport Eelde (GAE):

"Hoewel er de laatste maanden nauwelijks gevlogen wordt vanaf GAE is het vliegveld regelmatig in het nieuws.

In februari zijn er twee informatiebijeenkomsten gehouden voor Raads- en Statenleden van de aandeelhoudende gemeenten en provincies.
Tijdens die bijeenkomsten is door de directie van GAE toegezegd binnen twee maanden met nieuwe toekomstplannen en scenario's te komen. Tot op heden hebben wij niets gezien.

Dit zal ongetwijfeld te maken hebben met de coronacrisis, dus enige clementie is op z'n plaats, maar inmiddels zijn we bijna vier maanden verder.
In de tussentijd is er echter wel het nodige gebeurd.
De gemeente Groningen heeft haar aandelen verkocht aan de FB Oranjewoud Participaties. Over deze partij verscheen afgelopen weekend een uitgebreid artikel in de media, dat veel vragen oproept.
Vooral over de financiële huishouding van het moederbedrijf Stichting FB Oranjewoud, maar ook over toekomstplannen van het bedrijf met betrekking tot GAE.

Verder is recent de langverwachte luchtvaartnota verschenen. Die lijkt vooralsnog weinig perspectief te bieden voor GAE. Financiële bijdragen van het Rijk zijn al helemaal niet aan de orde.
Dit alles is aanleiding voor de PvdA fractie om de volgende vragen te stellen:

Ten aanzien van de verkoop van de aandelen aan FB Oranjewoud Participaties:

  • Is er inmiddels kennisgemaakt door de 4 oorspronkelijke aandeelhouders met de nieuwe partij, FB Oranjewoud Participaties?
  • Is er inzicht in de plannen van FB Oranjewoud Participaties met betrekking tot GAE en zo ja, hoe zien deze eruit?
  • Klopt het dat FB Oranjewoud Participaties niet mee wil doen aan de investeringsplannen die de oorspronkelijke 5 aandeelhoudende partijen overeengekomen waren? Heeft de gemeente Groningen haar verplichtingen aangaande de toekomst van GAE overgedragen aan de nieuwe aandeelhouder?
  • Wat betekent een opstelling van FB Oranjewoud Participaties met betrekking tot het niet willen investeren in GAE voor de in 2016 door alle aandeelhouders gemaakte keuze voor de beleidsoptie Investeren – Toegangspoort voor Noord-Nederland?

Ten aanzien van de luchtvaartnota:

  • Hoe interpreteert GS de inhoud van de luchtvaartnota als het gaat om de toekomst van GAE?
  • Is GS van mening dat de luchtvaartnota een wenkend perspectief betekent voor GAE en op welke wijze dan?
  • Is GS wellicht een tegengestelde mening toegedaan en hoe denkt GS hiermee om te gaan?

Namens de PvdA Statenfractie,

Hendrikus Loof" 

gerelateerde documenten

Betrokken statenleden

H. Loof
H. Loof Statenlid MEER INFO

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen