search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

PvdA: Fochteloërveen

Op 1 maart heeft de PvdA schriftelijke vragen gesteld over de gevolgen van de verdroging van het Fochteloerveen.

“Het Dagblad van het Noorden berichtte op 27 februari 2019 over mogelijke ingrijpende gevolgen van de verdroging van het Fochteloërveen. N.a.v. dit artikel heeft de fractie van de PvdA de volgende vragen aan u:

  1. Bent u bekend met de verdrogingsproblemen (en de oorzaken hiervan) in het Fochteloërveen?
  2. Schat u deze problemen net zo ernstig in, als in het artikel is gesteld?
  3. Kunt u bevestigen dat de CO2-uitstoot bij totale verdroging van het Fochteloërveen gelijk gesteld zou kunnen worden aan "de jaarlijkse uitstoot van een flinke kolencentrale"?
  4. Heeft u met de terreinbeheerder reeds gesproken over deze problemen?
  5. Is Natuurmonumenten, als eigenaar en beheerder van het terrein, de eerst verantwoordelijke voor het onderhoud van de bijna 80 km damwand en kade?
  6. Speelt, naast de gesignaleerde verdroging, tekortschietend onderhoud een rol?
  7. Kunt u zich vinden in de oplossingsrichtingen die in het artikel worden aangegeven?
  8. Ziet u voor de oplossing van deze problemen ook een rol voor de provincie?

Met vriendelijke groet,
Maaike Bakker Statenfractie PvdA Drenthe

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen