search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

PvdA: "Effect energiesubsidies op energiearmoede"

28 april heeft de fractie van de PvdA vragen gesteld betreffende het effect van energiesubsidies op energiearmoede.

"Deze week kreeg de PvdA-fractie nogmaals de bevestiging dat de energietransitie teveel bijdraagt aan 'het rijker worden van de rijken en het armer worden van de armen'. Uit een promotieonderzoek bij de Rijksuniversiteit Groningen blijkt dat miljarden subsidies voor grootschalige energieprojecten in de zakken van een kleine groep investeerders belandt, terwijl de samenleving zucht onder hogere lasten. Al eerder bleek uit onderzoek van Ecorys dat er 655.000 huishoudens moeite hebben hun energierekening te betalen. In 2030 kan dat stijgen tot 1.500.000 huishoudens. De PvdA-fractie heeft hier al meerdere malen schriftelijke vragen over gesteld en dit punt op de agenda gezet. Voor de PvdA is het niet acceptabel dat subsidies voor de energietransitie bijdragen aan een grotere kloof tussen arm en rijk. De energietransitie is juist een kans om die kloof kleiner te maken. Al eerder zijn er toezeggingen gedaan om te komen tot een actieplan. De PvdA is er niet gerust op en vraagt om verdergaande stappen.

De PvdA heeft over deze kwestie de volgende vragen:

  • Het onderzoek richt zich op rijkssubsidies. Herkent u het beeld dat uit het onderzoek naar voren komt?
  • Ziet u dezelfde problematiek bij de regelingen vanuit de Provincie Drenthe?
  • Bent u bereid een energiearmoedetoets toe te voegen aan de provinciale regelingen?

Namens de fractie van de PvdA,
Peter Zwiers"

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen