search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

Partij voor de Dieren: 'herziene vervolgvragen illegale bomenkap'

Op 17 juni heeft Partij voor de Dieren vragen gesteld, te weten 'herziene vervolgvragen illegale bomenkap'.

"Gezien het omvangrijke en privacygevoelige karakter van onze schriftelijke vragen over handhaving illegale bomenkap op 7 juni 2021, heeft de fractie van de Partij voor de Dieren
besloten de schriftelijke vragen te herformuleren. Wij maken ons zorgen over het toezicht en de handhaving door de Provincie Drenthe van illegale bomenkap en de verplichte herplant binnen drie jaar. Het is de taak van provincies om door middel van meldings- en herplantplicht er op toe te zien dat het bosareaal in Nederland behouden blijft.
Het ten onrechte niet doen van een melding van het vellen in een houtopstand en het niet voldoen aan de herplantplicht binnen drie jaar zijn economische delicten.
Illegale kap in Drenthe
Er zijn in heel Drenthe de afgelopen vier jaar 36 (bij provincie bekende) gevallen van illegale bomenkap geweest.De fractie van de Partij voor de Dieren wil weten hoe de provincie (precies) is omgegaan met deze overtredingen, hoe de herplant is geregeld en wat de provincie doet om illegale kap in de toekomst te voorkomen. Het is echter niet onze bedoeling om organisaties of inwoners aan de schandpaal te nagelen, dus een concreet, maar geanonimiseerd, overzicht van de handhaving illegale bomenkap en niet uitgevoerde herplantplicht mét toelichting (een memo) kan volstaan. Graag ontvangen we van GS binnen een redelijke termijn een memo met uitleg hierover.
Casus Nooitgedacht
Een belangrijke aanleiding voor onze bovengenoemde zorgen over toezicht en handhaving is de casus van de kap van 9 hectare houtopstand in de periode 2006-2020 voor de aanleg van de nieuwe wijk in Nooitgedacht, gemeente Aa en Hunze. De gemeente heeft inmiddels toegegeven naar inwoners dat er wat betreft APV fouten zijn gemaakt, maar wij hebben vragen over de taak van de provincie in het kader van de Wet natuurbescherming, die tevens van toepassing is bij de kap van deze houtopstanden. Hierbij zijn drie onduidelijkheden:
(1) Volgens de provincie is er in 2006 een kapmelding gedaan voor het gehele bestemmingsplan, maar bij de stukken die we van GS kregen, zat alleen een kapmelding voor
2,15 hectare. Dus de kapmeldingen van bijna 7 hectare ontbreken of bestaan niet.
(2) Het blijft gissen naar de bestuurlijke afspraken die de provincie over meldings- en herplantplicht met de gemeente heeft gemaakt. Aa en Hunze zegt zelf dat er mondelinge
afspraken zijn met de provincie. Op 9 juni 2021 zouden die nog eens ´bestuurlijk bevestigd´ zijn in een overleg tussen wethouder en gedeputeerde´. Wij kunnen ons moeilijk voorstellen dat de provincie een afwijking van de meldings- en herplantplicht uit de Boswet en Wet natuurbescherming niet officieel op schrift stelt. Volgens een memo getiteld: ´Afspraken handhaver Boswet´ zou de gemeente immers de afspraken met de handhaver bevestigen in een brief aan GS.
(3) De al dan niet op schrift gestelde afspraken over afwijken van de meldings- en herplantplicht zijn niet door de gemeente Aa en Hunze nagekomen. We kennen de inhoud van de afspraken uit bijlagen beantwoording GS van 3 juni, (p. 32 van 45) memo getiteld: ´Afspraken handhaver Boswet´.


Partij voor de Dieren, Renate Zuiker"

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen