Partij voor de Dieren: "Vuurwerkvrije zones bij natuurgebieden"

Gepubliceerd op: 18 november 2022 14:11

Op 18 november zijn vragen binnengekomen van Partij voor de Dieren over vuurwerkvrije zones bij natuurgebieden.

"Op 9 december 2021 heeft de fractie van de Partij voor de Dieren schriftelijke vragen gesteld over het afschieten van vuurwerk bij natuurgebieden. Het afsteken van vuurwerk nabij een natuurgebied kan leiden tot een overtreding van de Wet natuurbescherming. De provincie is bevoegd gezag indien de Wet natuurbescherming overtreden wordt. In de beantwoording (25 januari 2022) heeft het college aangekondigd in het derde kwartaal van 2022 een brief te sturen naar de gemeenten in Drenthe, om vuurwerkvrije zones bij gemeenten onder de aandacht te brengen.

De Partij voor de Dieren heeft hierover de volgende vragen:

  • Heeft u inmiddels de brief gestuurd naar de gemeenten? Zo ja, kunnen wij daar een afschrift van ontvangen? Zo nee, waarom niet?
  • Heeft u reacties ontvangen van de gemeenten over de brief? Zo ja, wat waren die reacties?
  • Heeft u op andere wijze nog met gemeenten gecommuniceerd over het instellen van vuurwerkvrije zones rondom natuurgebieden?
  • Gaat de provincie controleren dat de gemeenten ook daadwerkelijk vuurwerkvrije zones hebben aangewezen? Zo nee, waarom niet?
  • Heeft u in beeld waar de vuurwerkvrije zones zijn in de Drentse gemeenten?
  • Gaat de provincie ook handhavend optreden als blijkt dat er toch nabij natuurgebieden vuurwerk is afgestoken en dat dieren daar ernstige hinder van hebben ondervonden?Zo ja, hoe dan? Zo nee, waarom niet?
  • Wordt carbid schieten ook betrokken bij de mogelijke geluidsoverlast op de natuur? Zo ja, hoe dan? Zo nee, waarom niet?

Partij voor de Dieren, Renate Zuiker"