search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

Partij voor de Dieren: "Voedseltransitie"

Op 3 september heeft de fractie van de Partij voor de Dieren vragen gesteld over voedseltransitie.

"Op 8 augustus 2019 verscheen het indringende rapport van de IPCC (VN) over landgebruik en klimaatverandering. De huidige vormen van landbouw, bosbouw en veeteelt produceren 23 tot 37 procent van de door de mens veroorzaakte CO2 -uitstoot. De oplossingen liggen bij een duurzamer gebruik van land, wat vergaande consequenties heeft voor onze voedselproductie en -consumptie. Naast een energietransitie is er, ook in Drenthe, een voedseltransitie nodig om de opwarming van de aarde te beperken. Het verduurzamen van het landgebruik is bij uitstek een instrument van de provincie om de klimaatverandering in te dammen. In het collegeakkoord kunnen we echter niets lezen over de voedseltransitie, terwijl het rapport van het IPCC eens te meer aangeeft hoe noodzakelijk dit zal zijn bij het tegengaan van klimaatverandering. De provincie heeft ook als organisatie een rol in de voedseltransitie, in een voorbeeld- en aanjaagfunctie, door verspilling tegen te gaan en duurzame voedselkeuzes te stimuleren in de eigen catering. Het ministerie van OCW en de gemeenten Amsterdam en Utrecht hebben hierin al stappen gezet. Het Voedingscentrum geeft aan dat plantaardige voeding de meest duurzame keuze is. De fractie van de Partij voor de Dieren wil daarom graag weten wat de visie is van Gedeputeerde Staten van Drenthe met betrekking tot de voedseltransitie.
Onze vragen aan de Gedeputeerde Staten zijn:

  • Op welke wijze gaan GS in Drenthe het duurzaam landgebruik in Drenthe stimuleren en vormgeven?
  • Bent u van plan regeneratieve landbouw (dus landbouw waarbij de bodem niet wordt aangetast) te stimuleren in Drenthe? Zo ja hoe? Zo nee, waarom niet?
  • Bent u van plan het verbouwen van klimaatbestendige gewassen te stimuleren in Drenthe? Zo ja hoe? Zo nee, waarom niet?
  • Bent u van plan het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen in de landbouw in Drenthe af te bouwen om onze bodem en de natuur te beschermen? Zo ja hoe? Zo nee, waarom niet?
  • Bent u van plan om duurzame, plantaardige eiwitproductie te stimuleren in Drenthe? Zo ja hoe? Zo nee, waarom niet?
  • Bent u van plan niet-duurzame, dierlijke eiwitproductie te verminderen in Drenthe? Zo ja hoe? Zo nee, waarom niet?
  • Wat bent u van plan om te gaan doen aan het tegengaan van voedselverspilling in de eigen organisatie?
  • Gaat de provincie Drenthe duurzame, plantaardige voedselkeuzes (lokaal en van het seizoen) promoten in de eigen catering? Zo ja hoe? Zo nee, waarom niet?

Partij voor de Dieren

Thea Potharst"


Betrokken statenleden

T. Potharst
T. Potharst Statenlid MEER INFO

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen