search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

Partij voor de Dieren: "Tegengaan verspreiding vogelgriep"

Op 17 november heeft de Partij voor de Dieren vragen gesteld over 'tegengaan verspreiding vogelgriep'.

"Zoals bekend, is in november een hoogpathogene variant H5N8 van de vogelgriep aangetroffen op verschillende plekken in Nederland . Er geldt reeds een landelijke ophokplicht voor pluimveehouders na ontdekking van H5N8 bij knobbelzwanen. Veel watervogelsoorten leven in groepen in deze tijd van het jaar. Onder deze omstandigheden kan een virus zoals H5N8 relatief gemakkelijk spreiden onder wilde watervogels. Grote aantallen wilde vogels aan de Waddenkust zijn inmiddels gestorven aan de vogelgriep. Niet alleen bij watervogels, maar ook bij grutto's, buizerds, wulpen en velduilen zijn besmettingen vastgesteld. Verstoring in natuurgebieden en overige gebieden met veel watervogels moeten worden voorkomen om de verspreiding van vogelgriep tegen te gaan  Het risico op verdere verspreiding wordt immers groter als zwermen vogels opschrikken en zich gaan verplaatsen. In Friesland heeft de Veiligheidsregio wandelaars opgeroepen om in natuurgebieden met veel watervogels zoveel mogelijk de rust te bewaren.

De fractie van de Partij voor de Dieren heeft hierover de volgende vragen:

  • Erkent u dat het opschrikken van zwermen vogels en andere dieren, kan bijdragen aan verdere verspreiding van de vogelgriep? Zo nee, waarom niet?
  • Bent u het met de De Partij voor de Dieren eens dat jagen met geweer (en hond) in de buurt van waterrijke natuurgebieden vogels verstoord, met als gevolg het opschrikken van zwermen vogels? Zo nee, waarom niet?
  • Bent u voornemens de jacht met geweer tijdelijk te verbieden in de buurt van waterrijke natuurgebieden in Drenthe? Zo nee waarom niet?
  • Ook het preventief verjagen van ganzen door middel van vlaggen, lasers, drones en knalapparaten zorgt voor extra zwermbewegingen. Bent u voornemens gebruik van deze middelen tijdelijk te verbieden? Zo nee, waarom niet?
  • Bent u het met de De Partij voor de Dieren eens dat recreatie in de buurt van waterrijke natuurgebieden de vogels kan verstoren? Zo nee, waarom niet? Zo ja, bent u van plan recreanten te waarschuwen en vragen vogels zo min mogelijk te verstoren?
  • Heeft u al overlegd met de Veiligheidsregio en/of het Rijk over maatregelen met betrekking tot jacht en recreatie in de buurt van waterrijke natuurgebieden in Drenthe om verspreiding de vogelgriep tegen te gaan? Zo nee, waarom niet? Zou u dat in de toekomst misschien wel overwegen? Zo ja, wat was de uitkomst van deze gesprekken?

Onlangs heeft de Provincie Drenthe meerdere ontheffingen verleend voor het doden van ganzen met geweer rondom Zuidlaren, Zuidlaarderveen en De Groeve. Een aantal van deze percelen (aan De Knijpe, Zwetdijk, De Oude Dijk, De Dijk, Nieuwe Dijk, Broeken) liggen in de buurt van het natuurgebied Tusschenwater.

  • Deelt u de zorgen van de Partij voor de Dieren dat jagen op ganzen met geweer en hond op deze percelen de (andere) vogels kan verstoren en opschrikken? Zo nee, waarom niet?
  • Gaat u de recente ontheffingen voor het doden van ganzen met geweer rondom Tusschenwater intrekken om verspreiding van de vogelgriep tegen te gaan? Zo nee, waarom niet?

Partij voor de Dieren

Thea Potharst"

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen