search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

Partij voor de Dieren: "Jacht op konijn en haas"

Op 9 november heeft Partij voor de Dieren vragen gesteld over Jacht op konijn en haas.

 • "Is het u bekend dat haas en konijn voor het eerst op de Rode Lijst Zoogdieren voorkomen, zoals gepubliceerd in de Staatscourant op 3 november 2020?
 • Is het u bekend dat een kamermeerderheid een jachtverbod op konijnen en hazen wil invoeren?
 • Is bij u bekend hoe de stand van haas en konijn in Drenthe op dit moment is?
 • Uit afschotcijfers van de FBE Drenthe in 2019 blijkt dat er ruim 1200 hazen dood zijn
 • geschoten en ruim 100 konijnen. Kunt u aangeven waarom dit is gebeurd?
 • Nu de stand van haas en konijn zo achteruit gaat, bent u van mening dat de jacht hierop aan banden moet worden gelegd in Drenthe?
 • Ook de stand van eend gaat achteruit, wat gaat de Provincie doen om de jacht hierop aan banden te leggen om te voorkomen dat deze soort ook op de Rode Lijst terecht komt?

In de Staatscourant staat: "Vooralsnog blijft de jacht op deze soorten geopend. Er is voldoendewaarborg om populaties konijnen en hazen tegen overbejaging te beschermen indien noodzakelijk. Jachthouders zijn op grond van artikel 3.20, derde lid, van de Wet natuurbescherming gehouden om een redelijke stand van de in zijn jachtveld aanwezige wildsoorten, waaronder konijnen en hazen, te handhaven, dan wel, bij het ontbreken van een redelijke stand, te bereiken".

 • Hoe gaat de Provincie monitoren dat in Drenthe gewaarborgd is dat konijnen en hazen tegen overbejaging beschermd worden?
 • Kunnen we er vanuit gaan dat de cijfers van de FBE van 2020 voor haas en konijn op nul staan? Zo nee, kunt u onderbouwen waarom er afschot is geweest? (Dus niet gelieerd aan de vrij bejaagbare soorten die op dit moment nog bejaagd mogen worden.) c. Geldt dat ook voor wilde eend?
 • In de jaarverslagen van de FBE staan slechts aantallen genoemd van hazen en konijnen kunt u er mee instemmen dat er een inzichtelijke onderbouwing komt ten aanzien van konijn en haas mocht afschot aan de orde zijn?
 • De Zoogdiervereniging heeft aangegeven dat er verandering in agrarisch gebied nodig is om de teloorgang van haas en konijn tegen te gaan  Wat gaat de Provincie daar aan doen?
 • Wat gaat de Provincie doen om afschot van konijn en haas tegen te gaan als het gaat om schade aan landbouwgewassen? In hoeverre wordt hierbij gebruik gemaakt van kunststof manchetten om boomstammetjes (tuinbouw), goede omrastering en het laten liggen van snoeihout waarmee vraat wordt afgeleid?
 • Wat vindt u van afschot voor consumptie van haas en konijn nu ze op de Rode Lijst staan?
 • Wat gaat de provincie doen ter voorkoming van sterfte van hazen vanwege gebruik landbouwmachines? Bent u bekend met zogenaamde "wildredders" (uitstekende stangen aan de zijkant van landbouwmachines met kettingen)? Zo ja ,worden deze veelvuldig ingezet in de landbouw in Drenthe? Zo nee, bent u van plan om hier aandacht aan te besteden?

 

Thea Potharst

Partij voor de Dieren"

 

 

 

 

 

 

 

"

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen