search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

Parlement wil jongeren meer betrekken bij energietransitie

Jongeren zouden meer betrokken moeten worden bij de energietransitie, zo stellen D66 en de ChristenUnie in een motie. Een meerderheid van de Statenfracties kon zich in deze mening vinden en stemde tijdens de vergadering van 3 oktober voor de motie.

Het vergroten van de kennis van jongeren over klimaatverandering, en in het bijzonder over de energietransitie, is van groot belang. Jongeren zullen immers in hun verdere leven geconfronteerd worden met de gevolgen van klimaatverandering en de noodzakelijke energietransitie.

In de motie "Betrokkenheid jongeren bij energietranistie" wordt het college van Gedeputeerde Staten opgedragen om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om jongeren meer bij de energietransitie te betrekken. De motie kreeg voldoende steun in het Drents parlement. Met 25 stemmen voor en 14 stemmen tegen werd de motie aangenomen (voor stemden: D66, ChristenUnie, CDA, PVV, SP, GroenLinks, 50PLUS, Sterk Lokaal).  

Lees hier de motie.

Gerelateerd nieuws

Besluit 03 oktober 2018

Omgevingsvisie en -verordening aangenomen

Het Drents parlement heeft na een uitvoerig debat ingestemd met de Omgevingsvisie Drenthe 2018 en de Provinciale Omgevingsverordening. Bekijk hier onder andere het overzicht van de moties en amendementen die in stemming gebracht zijn. Lees verder in: Omgevingsvisie en -verordening aangenomen MEER

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen