search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

Motie: Universiteit van het Noorden

In de laatste Statenvergadering voor het zomerreces hebben de fracties PvdA, VVD, CDA en GroenLinks een 'motie vreemd aan de orde' ingediend, waarin ze het college verzoeken om met partijen in gesprek te gaan over de mogelijkheden voor een 'Universiteit van het Noorden'. Alle fracties stemden voor de motie.

"Tijdens de bijeenkomst Regiovisie Groningen-Assen (RGA) op 23 mei 2019 gaf voorzitter Jouke de Vries van het College van Bestuur (CvB) van de Rijksuniversiteit Groningen (RuG) aan de RuG te willen ontwikkelen naar een Universiteit van het Noorden. De geïnitieerde opleidingen in Leeuwarden werden toen als voorbeeld gesteld. De heer De Vries benoemde ook mogelijkheden in Drenthe, met name in de HEMA-gemeenten. Het CvB van de RuG is bereid daarin te investeren. De RGA laat dit leiden tot een Toekomstagenda."

In de motie 'Universiteit van het Noorden' worden Gedeputeerde Staten verzocht om te anticiperen op het aanbod van de RuG en in gesprek te gaan met betrokken partijen, dat wil zeggen met vertegenwoordigers van de RuG, maar ook met vertegenwoordigers van instellingen voor MBO en HBO.

Lees de gehele motie.

 

 

 

 

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen