search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

GroenLinks: voornemen gemeente Westerveld "overeenkomst gebruik gewasbeschermingsmiddelen gemeente Westerveld"

Op 20 februari heeft de fractie van GroenLinks vragen gesteld over het voornemen van de gemeente Westerveld om een ''overeenkomst gebruik gewasbeschermingsmiddelen gemeente Westerveld'' te sluiten.

"Onze fractie heeft kennisgenomen van het voornemen van de gemeente Westerveld om een "overeenkomst gebruik gewasbeschermingsmiddelen gemeente Westerveld" te sluiten. Ook hebben we kennis kunnen nemen van onderzoeksresultaten uit België waar in meer dan 50% van de urinestalen van jongeren gewasbeschermingsmiddelen teruggevonden zijn. In totaal ging het om meer dan 70 verschillende stoffen. De fractie van GroenLinks begrijpt en deelt de zorgen die inwoners hebben over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en zijn van mening dat er meer regie op dit onderwerp moet komen.

Naar aanleiding van genoemde "overeenkomst gebruik gewasbeschermingsmiddelen gemeente Westerveld" heeft GroenLinks de volgende vragen aan het college van GS:

  • Heeft het college kennisgenomen van de te sluiten "overeenkomst gebruik gewasbeschermingsmiddelen gemeente Westerveld"?
  • Is het college van mening dat een spuitvrije zone van 20 meter van de gevel voldoende invulling geeft aan het advies 'Maak zonering mogelijk en het
  • aanwijzen van robuuste spuitvrije zones' uit het rapport Uitgesproken (oktober 2019)?
  • Kent het college het in Hardenberg gesloten convenant bollenteelt (2014 en 2017)?
  • Hoe kijkt het college aan tegen de verschillen in spuitvrije zones tussen het convenant van Hardenberg en de overeenkomst van Westerveld?
  • Acht het college de te sluiten overeenkomst in Westerveld een goede stap in het wegnemen van de zorg van omwonenden over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen?
  • Hoe kijkt het college aan tegen het voornemen tot het sluiten van de overeenkomst voordat het debat in de Raad van Westerveld heeft plaatsgevonden?
  • Wat heeft het college zelf gedaan met de aanbevelingen in het rapport Uitgesproken (oktober 2019)?

Namens de fractie van GroenLinks,

Elke Slagt-Tichelman"

 

Betrokken statenleden

E. Slagt Tichelman
E. Slagt-Tichelman Statenlid MEER INFO

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen