search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

GroenLinks: "Ontbreken Natuurbeschermingsvergunning voor Groningen Airport Eelde

Op 25 september heeft de fractie van GroenLinks vragen gesteld over het ontbreken van een natuurbeschermingsvergunning voor Groningen Airport Eelde.

" Op 23 september 2019 meldde het TV-programma EenVandaag dat vijf Nederlandse vliegvelden, waaronder Groningen Airport Eelde, geen Natuurbeschermingsvergunning hebben. Eerder werd al bekend dat Schiphol zo'n vergunning mist, waardoor honderdduizenden starts en landingen mogelijk illegaal zijn. Een Natuurbeschermingsvergunning is nodig vanwege de stikstofuitstoot van het vliegverkeer, dat schade toebrengt aan onze gezondheid en de natuur. Schattingen van het aantal vroegtijdige doden door luchtvervuiling in Nederland variëren van 6.700 tot 12.900 per jaar. Fijnstof en stikstofdioxide zijn de belangrijke veroorzakers hiervan. De Gezondheidsraad vindt dan ook dat Nederland snel strengere regels voor een betere luchtkwaliteit moet invoeren. De uitstoot van stikstof is daarnaast een grote bedreiging voor de biodiversiteit in kwetsbare natuurgebieden. Plantensoorten verdwijnen, waardoor het aantal vogels en insecten, die daarvan afhankelijk zijn, afneemt. Vanwege de enorme negatieve gezondheidseffecten en schade aan natuurgebieden is het belangrijk dat de overheid streng toeziet op de uitstoot van schadelijke stoffen.

GroenLinks Drenthe is van mening dat deze regels juist ook gelden voor grote vervuilers als Groningen Airport Eelde. Wij hebben daarom de volgende vragen aan het college:

  • Klopt het dat Groningen Airport Eelde geen Natuurbeschermingsvergunning heeft? Zo ja, was het college daarvan op de hoogte?
  • Deelt dit college de mening van GroenLinks dat Groningen Airport Eelde moet voldoen aan de wet en daarom een Natuurbeschermingsvergunning nodig heeft? Zo nee, waarom niet?
  • Welke gegevens zijn bij u bekend over de stikstofuitstoot van Groningen Airport Eelde?
  • Is het college bereid Groningen Airport Eelde per direct te verzoeken een Natuurbeschermingsvergunning aan te vragen?
  • Is het college daarnaast bereid met de verantwoordelijke ministeries in contact te treden voor passende handhaving en bijbehorende sancties met als doel het beschermen van de gezondheid van Drenten en de natuur?
  • Welke andere bedrijven, instellingen of projecten kunnen in de knel komen wanneer Groningen Airport Eelde een Natuurbeschermingsvergunning toegewezen krijgt? Bestaat er een risico dat het ministerie de uitstoot van Groningen Airport Eelde gaat gedogen, waar andere projecten nu in de wacht zijn gezet?

Namens de fractie van GroenLinks,
Ewoud Bos

Betrokken statenleden

E. Bos
E. Bos Statenlid MEER INFO

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen