search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

Forum voor Democratie: "Drugsproblematiek Drenthe n.a.v. Nijeveen"

Op 13 augustus heeft de fractie van Forum voor Democratie vragen gesteld over drugsproblematiek in Drenthe n.a.v. Nijeveen.

"Het ene record na het andere wordt gebroken in Drenthe. En nee, ik heb het niet over het weer. Ik verwijs hiermee naar het zoveelste record in het Drentse drugsdossier. Nu weer een enorme cocaïne-wasstraat in Nijeveen, waar tienduizenden liters chemicaliën zijn aangetroffen afgelopen vrijdag (7 aug 2020). FVD Drenthe heeft zich tijdens de informatie al uitgesproken over de verplaatsende drugsproblematiek van Noord-Brabant naar Drenthe. Toentertijd is daar niks mee gedaan en ook in het coalitie-akkoord is geen drugsparagraaf opgenomen. Terwijl, je zou toch denken, een gewaarschuwd mens telt voor twee?

FVD Drenthe ziet een aantal aanwijzingen waarom de drugsproblematiek zich naar Drenthe verplaatst. Ten eerste zijn ze in Noord-Brabant goed wakker geworden en dus strenger gaan toezien en handhaven. Bovendien, Drenthe is een landelijke omgeving. Tel daarbij op dat het buitengebied politiek gezien verwaarloosd wordt. Zie bijvoorbeeld het landelijke en provinciale beleid jegens de agrarische sector. Gevolgen: het water stroomt naar het laagste punt.

FVD heeft een aantal vragen aan het college van GS:

  • Gezien (1) de toenemende drugsproductie en aanverwante processen, zoals drugs-wasstraten, in Drenthe en gezien (2) het feit dat de RUD Drenthe, vaak belast met het opruimen van drugsafval, maximaal tot 50% van de kosten vergoed krijgt, houdt het college van GS rekening met een oplopende rekening van de RUD Drenthe? Zo ja, hoe en in welke mate?
  • De Subsidieregeling omtrent het opruimen van drugsafval is tot stand gekomen in samenwerking met het Ministerie van Justitie en Veiligheid en is voor elke provincie gelijk. Is deze regeling financieel toereikend voor dit jaar? En verwachten GS daarin tekortkomingen gezien de stijgende trend van drugsgerelateerde activiteiten in Drenthe voor de toekomst?
  • Er is een maximumvergoeding van € 24.999 voor particulieren en de publieke instanties in Drenthe m.b.t. opruiming van drugsafval. In Nijeveen zijn er tienduizenden liters chemicaliën aangetroffen. De maximumvergoeding zal dus vaak ontoereikend zijn,zeker in gevallen van ''Nijeveense aard''. De kosten voor het opruimen van drugsafval zullen dus afgewend worden op de maatschappij.Is hetcollege van GS bereid particulieren en andere in Drenthe gelegen publieke instanties financieel bij te springen? Zo nee, is het college van GS zich ervan bewust dat er een financiële prikkel uitgaat van het niet melden en/of opruimen van drugsafval in dat geval? Daarbij, heeft het college van GS inzicht in de schadelijke gevolgen op de natuur en leefomgeving van drugsafval binnen Drenthe?Zo ja, kunt u deze delen met mij? Zo ja, welke ideeën bezigt het college hieromtrent?
  • Is het college van GS zich bewust van de zorgwekkende trend van drugsactiviteiten naar Drenthe en dus bereid hierover een paragraaf aan uw coalitieakkoord toe te voegen?

Thomas Blinde,

Forum voor Democratie Drenthe "

Betrokken statenleden

T.p. Blinde
T.P. Blinde Statenlid MEER INFO

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen