search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

Eerste termijn begrotingsbehandeling sluit af met 4 moties

Op dit moment behandelt het Drents parlement de Begroting 2020. In de begroting staan de plannen voor 2020, welke activiteiten hiervoor worden uitgevoerd en wat dit kost.

In de eerste termijn zijn de volgende moties ingediend:

Motie: Meer MKB Drenthe in de top 100!

De VVD, CDA en Sterk Lokaal zouden graag zien dat Drenthe volgend jaar beter vertegenwoordigd is in de top 100 van MKB-vriendelijkste gemeenten. In een motie wordt het college van Gedepteerde Staten verzocht om met de Vereniging Drentse Gemeenten (VDG) een actieplan op te stellen, waarin staat hoe gemeenten van elkaar kunnen leren en goede ervaringen kunnen uitwisselen.

Motie: Drentse Vrijwilligersprijs

De ChristenUnie, CDA en PvdA willen de waardevolle vrijwilligers in Drenthe in de schijnwerpers zetten en stellen voor om een Drentse Vrijwilligersprijs in het leven te roepen. Dit zal een positieve uitwerking hebben op vrijwilligers, de betrokkenen daaromheen en het (imago van) vrijwilligerswerk. In een motie wordt het college van Gedeputeerde Staten verzocht om met een voorstel te komen voor een Drentse Vrijwilligersprijs.

Motie: Generatietoets

De fracties ChristenUnie, D66, Partij voor de Dieren en het CDA stellen in de motie 'Generatietoets' dat jongeren kansen en mogelijkheden hebben in onze samenleving, maar dat er ook zorgen zijn over de druk op jongeren. De Sociaal-Economische Raad heeft aangetoond dat deze druk mede voortkomt doordat de overheid maatregelen invoert die jongeren nadeling treft. In de motie wordt het collega van Gedeputeerde Staten gevraagd om onderzoek te doen naar een zogenoemde 'generatietoets' te doen, waarbij in beeld gebracht wordt wat de (beleids)effecten zijn voor de verschillende generaties.

Motie: Biodiversiteitsmonitor, Energiebesparingsmonitor en Grondstoffenmonitor

De Partij voor de Dieren constateert in de motie dat er in diverse beleidsstukken duurzaamheidsresultaten verwacht worden. Om te komen tot een beoordeling van deze resultaten zijn nog geen monitoren ontwikkeld. De fractie verzoekt het college om de instrumenten Biodiversiteitsmonitor Drenthe, Grondstoffenmonitor Drenthe en Energiebesparingsmonitor Drenthe te ontwikkelen en te realiseren.

Na afloop van de tweede termijn zullen de moties in stemming worden gebracht.

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen