search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

D66: "Laaggeletterdheid bij kinderen"

Op 30 oktober heeft de fractie van D66 vragen gesteld over laaggeletterdheid bij kinderen.

"Als fractie zijn wij geschrokken dat in Drenthe een dalende lijn te zien is als het gaat om onderwijsresultaten op het gebied van lezen en rekenen. Wij verwijzen naar de uitkomsten van het longitudinale onderzoek naar onderwijsresultaten binnen de onderwijsmonitor Drenthe. In Borger-Odoorn zien wij dat maar liefst 19% van de kinderen lager scoren dan het landelijk gemiddelde en dat is dus in elke groep 5 kinderen die lager scoren dan op grond van omgevingsfactoren en opleidingsniveau van ouders zou doen vermoeden.

D66 wil geen kind laaggeletterd van school. Gebleken is namelijk dat het lees- en dus ook het reken-niveau van jong volwassenen sterk daalt ná het verlaten van de schoolse situatie. Een achterstand op school heeft dus grote invloed op de geletterdheid van mensen als zij van school zijn en zeker naarmate zij ouder worden. In de sociale agenda staat dat de provincie ook belang hecht aan de aanpak van laaggeletterdheid. Wat D66 betreft begint die aanpak bij de basis, namelijk zorgen dat kinderen zo goed mogelijk toegerust worden om geletterd te zijn en te blijven in de maatschappij.

D66 heeft over deze kwestie de volgende vragen:

  • Deelt de provincie de zorgen van D66 als het gaat om het lees- en reken-niveau van de jongeren in Drenthe?
  • Hoe denkt de provincie van betekenis te kunnen zijn om deze dalende lijn te kunnen kantelen?

Fractie van D66,

Henk Pragt en Anry Kleine Deters"

 

 

 

 

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen