search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

ChristenUnie: "Schadeafhandeling Norg"

Op 3 september heeft de fractie van de ChristenUnie vragen gesteld over 'Schadeafhandeling gasopslag bij Norg'.

 "De ChristenUnie heeft met zorg kennisgenomen van de berichtgeving rond het stilleggen van de schadeafhandeling bij de gasopslag in Norg. In het Dagblad van het Noord d.d. 3 september 2020 wordt gemeld dat voorlopig geen besluiten over claims worden genomen en dat nieuwe schades niet worden opgenomen. In een ander bericht in dezelfde krant waarschuwt het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) voor een te stroperige werkwijze bij de versterking in Groningen. Het tempo is onacceptabel, omdat wachten en onzekerheid leiden tot veel stress en gezondheidsklachten van bewoners. De ChristenUnie zou een dergelijke situatie in Drenthe ook onacceptabel vinden. Provinciale Staten hebben bij Motie (M2017-18) uitgesproken dat het claimen van schade door gaswinning en gasopslag gepaard moet gaan met transparante en kortdurende procedures; en dat gedupeerden recht hebben op een vlotte en adequate afhandeling zonder teveel juridisch getouwtrek.

Hierover heeft de fractie van de ChristenUnie de volgende vragen.

  • Bent u op de hoogte van de berichtgeving en de ontwikkelingen rond het stilleggen van de schadeafhandelingen bij de gasopslag in Norg?
  • Kunt u gemotiveerd aangeven of — en waarover — u contact hebt gehad met (de burgemeester van) de gemeente Noordenveld over deze ontwikkelingen?
  • Kunt u gemotiveerd aangeven op welke wijze (gezamenlijk met de gemeente) het vervolgproces eruit ziet, zodat weer besluiten worden genomen over claims en nieuwe claims worden opgenomen, en – wederom – uitvoering wordt gegeven aan bovengenoemde motie?

R. R. Pruisscher, ChristenUnie "

 

 

 

 

Betrokken statenleden

R.r. Pruisscher
R.R. Pruisscher Statenlid MEER INFO

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen